Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika3:laborok:labor5

Labor 05 inf. Mi03

5. sz. laboratóriumi munka
Téma: A Linux operációs rendszer használata karakteres felületen. Jogosultságok.
A munka célja: Megtanulni és begyakorolni a Linux operációs fontosabb parancsait.
Elméleti ismeretek: grafikus menü, rendszerbeállítások, Dash menü, a w, date, cal, clear, man, echo, cd, ls, cat, mkdir, mv, rm, rmdir, touch, sort, df, du, chmod, ping, traceroute, arp, route, ifconfig, nslookup, grep, sudo parancsok
Szükséges eszközök és programok: Oracle VirtualBox futtatására alkalmas számítógép (>= 2 G RAM) és operációs rendszer, telepített Linux Mint
A munka menete:

Név:
Dátum, idő:
Számítógép:
Indítsa el a szövegszerkesztő programot. Másolja a laboratóriumi munka teljes szövegét majd illessze be a dokumentumba.

1. Feladat

Indítsa el a Terminal -t. Adja ki a who parancsot. A clear paranccsal törölje a képernyőt. A date paranccsal kérdezze le rendszeridőt. Változtassa meg a kiszolgáló rendszeridejét 18:00-ra! (date -s 18:00) Milyen hibaüzenetet kapott?

2. Feladat

Milyen a rendszer kernel verziója?

 uname -r

Adja ki a cal parancsot! Milyen napra esett 1848 március 15.-e?

 cal 03 1848

Milyen napra esik Húsvét hétfő az új évben:

 ncal -e 2020

Adja ki a clear ; cal parancso(ka)t! Olvassa el a cal parancs leírását (man cal, kilépés q billentyű).

3. Feladat

Olvassa el a következő oldalon: http://szit.hu/doku.php?id=oktatas:linux:parancssor a Könyvtárkezelés, Fájlkezelés részeket.
Lépjen a gyökérkönyvtárba: cd / Listázza ki a tartalmát az ls paranccsal! Adja ki ezt a parancsot a következő kapcsolókkal:

palferi@ubpf:~$ ls -l
palferi@ubpf:~$ ls -la
palferi@ubpf:~$ ls --help

Mit jelentenek a kapcsolók? Adja ki a man ls parancsot. Lapozza végig a leírást. Kilépés q billentyű.

4. Feladat

Hozza létre a következő könyvtárakat és fájlokat (a txt kiterjesztéssel rendelkező állományok fájlok - a többi könyvtár, az mkdir, cd és touch parancsokat használja).

 ~munkak/
  ├───adatok/
  │  └───hivatalos.txt
  │
  └───cikkek/
    ├───fizika/
    │  ├───majus.txt
    │  └───julius.txt
    │ 
    └───matematika/

Telepítse a tree programot:

palferi@ubpf:~$ sudo apt-get install tree

és ellenőrizze a fájlszerkezetet:

palferi@ubpf:~$ tree munkak

5. Feladat

A következő parancsokat adja ki a Terminálban és figyelje meg működésüket:
5.1. Bejelentkezett felhasználók:

 palferi@ubpf:~$ w

5.2. Partíciók listája, mérete:

 palferi@ubpf:~$ df -h

5.3. Fájlok mérete:

 palferi@ubpf:~$ du -h
 palferi@ubpf:~$ du -h /usr/share/doc
 palferi@ubpf:~$ du -hc /usr/share/doc
 palferi@ubpf:~$ du -h --max-depth=1 /usr

5.4. Futó folyamatok lekérdezése (kilépés q billentyű):

 palferi@ubpf:~$ top

5.5. Futó folyamatok listája:

 palferi@ubpf:~$ ps
 palferi@ubpf:~$ ps aux

5.6. Fájl létrehozása:

 palferi@ubpf:~$ cat > gyumolcs.txt
 alma
 körte
 szilva
 eper
 alma
 barack
 eper
 <ctrl>+D

5.7. Átirányítás program számára:

 palferi@ubpf:~$ cat gyumolcs.txt
 palferi@ubpf:~$ cat gyumolcs.txt | sort
 palferi@ubpf:~$ cat gyumolcs.txt | sort | uniq
 palferi@ubpf:~$ cat gyumolcs.txt | sort | uniq | cat -n

5.8. Hardvereszközök listája:

 palferi@ubpf:~$ lspci
 palferi@ubpf:~$ lsusb
 palferi@ubpf:~$ lshw
 palferi@ubpf:~$ lshw -short

5.9. Hálózati eszközök (régebbi verziókon ifconfig):

 palferi@ubpf:~$ ip a

5.10. A már ismert hálózati parancsok Linuxon:

 palferi@ubpf:~$ nslookup hup.hu
 palferi@ubpf:~$ ping 192.168.3.1
 palferi@ubpf:~$ route -n
 palferi@ubpf:~$ sudo apt-get install traceroute
 palferi@ubpf:~$ traceroute kmf.uz.ua
 palferi@ubpf:~$ arp -a

5.11. Szűrő: grep. Bizonyos sorok megjelenítése:

 palferi@ubpf:~$ cat /proc/cpuinfo | grep Hz
model name	: Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz
cpu MHz		: 2982.404

5.12. root jogosultság kérése: sudo

 palferi@ubpf:~$ sudo ls -la /root

6. Feladat

Lépjen a home könyvtárába.

palferi@ubpf:~$ cd

Az echo parancs kimenetét irányítsa át fájlba:

palferi@ubpf:~$ echo "Már ismerem a következő Linux parancsokat" > labor_05.txt

Indítsa el az mc-t és nyissa meg szerkesztésre a létrehozott fájlt. Kapcsolja be a belső szövegszerkesztő használatát (mcedit). Az elméleti ismeretekben felsorolt parancsokat és rövid mondatos magyarázatait írja be külön sorokba. Az utolsó sorba írja saját nevét. Mentse az állományt. Lépjen ki az mc-ből!

7. Feladat

Olvassa el az alábbi jegyzetet. Az echo paranccsal hozza létre a tulaj.txt fájlt. A „Sajat Nevem” szöveg helyett, természetesen, a saját nevét írja. Figyelje meg a fájl jogosultságait.

palferi@ubpf:~$ echo "Sajat Nevem" > tulaj.txt
palferi@ubpf:~$ ls -la tulaj.txt 
-rw-rw-r-- 1 palferi palferi 12 júl  21 17:00 tulaj.txt

8. Feladat

Adja ki az alábbi parancsokat. Mind a négy esetben írja a laboratóriumi munkafüzetbe a jogosultságok magyarázatát.

palferi@ubpf:~$ chmod o-r tulaj.txt 
palferi@ubpf:~$ ls -la tulaj.txt 
-rw-rw---- 1 palferi palferi 12 júl  21 17:00 tulaj.txt
palferi@ubpf:~$ chmod ug+x tulaj.txt 
palferi@ubpf:~$ ls -la tulaj.txt 
-rwxrwx--- 1 palferi palferi 12 júl  21 17:00 tulaj.txt
palferi@ubpf:~$ chmod 700 tulaj.txt 
palferi@ubpf:~$ ls -la tulaj.txt 
-rwx------ 1 palferi palferi 12 júl  21 17:00 tulaj.txt
palferi@ubpf:~$ chmod 740 tulaj.txt 
palferi@ubpf:~$ ls -la tulaj.txt 
-rwxr----- 1 palferi palferi 12 júl  21 17:00 tulaj.txt

9. Feladat

Vonja meg magától az olvasási jogot. Ellenőrizze a cat paranccsal hogy a fájl nem olvasható:

palferi@ubpf:~$ chmod 350 tulaj.txt
palferi@ubpf:~$ ls -la tulaj.txt 
--wxr-x--- 1 palferi palferi 12 júl  21 17:00 tulaj.txt
palferi@ubpf:~$ cat tulaj.txt 
cat: tulaj.txt: Engedély megtagadva

Mentse a dokumentumot Lab5-MONOGRAM.odt néven.

10. Feladat

Küldjön levelet a pferi@kmf.uz.ua címre. A levél tárgya Labor03-05-<Sajat_Nev> legyen, első két bekezdése a következő:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám,
annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt
ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem,
a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

A levélhez csatolja a labor_05.txt fájlt és a dokumentumot.
A levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

informatika3/laborok/labor5.txt · Utolsó módosítás: 2019/11/30 23:55 szerkesztette: pferi