Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab-2-01-inf-mi1

14. sz. laboratóriumi munka

Keresőfüggvények (Fkeres, Vkeres, Vlookup, Hlookup) használata, automatikus és irányított szűrő.

A munka témája: Keresőfüggvények (Fkeres, Vkeres, Vlookup, Hlookup) használata, automatikus és irányított szűrő.
A munka célja: Megtanulni és begyakorolni az Fkeres, Vkeres függvények és a szűrők használatát.
Elméleti ismeretek: Függvények, függvényvarázsló, argumentum, autoszűrő, irányított szűrő, lista- és szűrőtartomány. Függvényvarázsló használata beágyazott függvények esetén.

A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt

1. feladat. A laboratóriumi munkafüzetbe írja be az Fkeres függvény rövid magyarázatát.

2. feladat. Mentse a Dokumentumok könyvtárba a következő adatok2_1.xls munkafüzetet Sajat_Nev_14.xlsx néven. Az Fkeres függvény használatával oldja meg, hogy az A19 cellába írt kód adatai megjelenjenek a B19:E19 tartományban.

3. feladat. Beágyazott függvények használatával érje el, hogy nem létező kód beírása esetén az alábbi hibaüzenet jelenjen meg:

4. feladat. A Munka2 munkalapon készítse el a következő táblázatot. Szúrjon be egy új sort úgy, hogy az 5. sor a saját nevét és tetszőleges pontszámokat mutasson.

A H oszlop értékei alapján függvény segítségével határozza meg minden tanuló osztályzatát. A kritériumokat az H13:J18 cellatartomány tartalmazza: 12 pontig – Elégtelen (1), 12-től 16 pontig – Elégséges (2), 16-tól 19-ig – Közepes (3), 19-től 24-ig – Jó (4) és 24 ponttól jeles. A K oszlopban a legtöbb pontszámot elért tanulók sorában jelenjen meg a „!” jel. Az L1 cella azt mutassa, hogy hány tanuló érte el a legtöbb pontszámot, de csak abban az esetben, ha ez a szám kettő vagy több.

5. feladat. A Munka3 munkalapra készítsen másolatot a Munka1!A1:E17 tartományról. Az AutoSzűrő segítségével érje el hogy csak azokat a sorokat lássuk, ahol a megnevezés mező „t”-betűt tartalmaz és a beszerzési ár több mint 500

6. feladat. A Munka4 munkalapra készítsen másolatot a Munka1!A1:E17 tartományról. Irányított szűrő segítségével érje el, hogy csak azok a rekordok jelenjenek meg, amelyeknél a beszerzési ár 500-nál nagyobb és a készletszám 8, vagy a megnevezés tartalmaz „z” betűt és a készletszám több mint 10.

7. feladat. A Munka5 munkalapra készítsen másolatot a Munka1!A1:E17 tartományról. Önállóan hozzon létre tetszőleges irányított szűrőt. A szűrőtartomány legalább kétsoros legyen. A feltételeket írja be szövegesen a laboratóriumi munkafüzetbe!

Mentse az Excel munkafüzetet!

8. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a munkafüzet végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a munkafüzetet.

A munka elkészítésének és a labor elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a beadandó elküldésének dátumát és idejét.

informatika/info1/lab-2-01-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/10/27 07:56 szerkesztette: beistvan