Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab-2-03-inf-mi1

16. sz. laboratóriumi munka

Adatok bevitele meghatározott listából, név megadása

A munka témája: Adatok bevitele meghatározott listából, név megadása
A munka célja: Megtanulni és begyakorolni az adatok érvényesítését, egyéni számformátumok készítését.
Elméleti ismeretek: Adatok érvényesítése, név megadása, lista, egyéni számformátumok, cella és cellatartomány elnevezése, CSONK függvény

A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt

1. feladat. Mentse a Dokumentumok mappába az arlista.xls munkafüzetet. Nevezze át Sajat_Nev_2_03.xlsx-re! Nyissa meg, a Munka2 munkalapot és nevezze át Számla-ra! Ezen a munkalapon írja be a 3-9 sorokba a képen látható adatokat, a G6 cella tartalma 5,41 legyen és használjon ezen a cellán egyéni számformátumot! Írja be a B oszlopba a képen látható sorszámokat! Az Árlista munkalap B240 cellájába írja a saját nevét.

2. feladat. Az Árlista munkalapon az A2:B236 tartományt nevezze el kategoriak-nak! Az FKERES függvény segítségével jelenítse meg a sorszámnak megfelelő kategóriák neveit!

3. feladat. A B3:B12 tartománynak adja a crt nevet. Az Adatok menüpont / Érvényesítés / LISTA segítségével érje el, hogy a CRT monitorok megnevezései a képen látható módon választhatóak legyenek a D10 cellában!

Nevezzen el minden alkatrész-tartományt és a D29 celláig minden alkatrész-kategória legyen választható!

Keresse meg az Excel online súgójában az „Adat bevitele a cellába meghatározott listáról” című részt, és írja be a munkafüzetbe ennek a fejezetnek az 5. pontját!

4. feladat. Az E oszlopban az FKERES függvény segítségével jelenjen meg az alkatrész ára! A HA függvény használatával érje el, hogy ne jelenjen meg a #HIANYZIK hibaüzenet amikor a D10 üres!

5. feladat. Számítsa ki a D31:D35 cellákat két tizedes pontossággal! A B36 cella az aktuális dátumot mutassa!

6. feladat. A CSONK függvény segítségével oldja meg, hogy a fizetendő összeg a képen látható módon jelenjen meg!

7. feladat. Az Excel súgójában keresse meg az „Adat bevitele a cellába meghatározott listáról” témakört és az ott olvasható 9. pontot rövidítve írja be a laboratóriumi munkafüzetbe.

8. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a munkafüzet végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a Sajat_Nev_2_03.xlsx munkafüzetet.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

Önálló munka: A fenti feladatot oldja meg úgy, hogy a külön munkafüzet tartalmazza az árlista adatit, és külön munkafüzet a számlát. A számlát tartalmazó munkafüzet hivatkozzon az arlista_sajat_nev.xlsx -re.

informatika/info1/lab-2-03-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/10/26 09:25 szerkesztette: beistvan