Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab-2-04-inf-mi1

4. sz. laboratóriumi munka (2. félév)

Másodfokú egyenlet megoldása táblázatkezelő program segítségével, függvények szerkesztése

A munka témája: Másodfokú egyenlet megoldása táblázatkezelő program segítségével, függvények szerkesztése.
A munka célja: Elsajátítani a táblázatkezelő használatát matematikai feladatok megoldására.
Elméleti ismeretek: A „pont” diagramtípus; adatsorok, tengelyek formázása; objektum beszúrása. (egyenletszerkesztő).

A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át masodfoku-ra, és szúrjon be egy „Equation” (egyenletszerkesztő) objektumot, a képen látható tartalommal. Az objektumot méretezze át, hogy kb. 6 oszlopnyi széles legyen! Az objektum alatt a B7:F11 tartományba írja a képen látható értékeket és formázza meg!

2. feladat. A G7 cellában számítsa ki a diszkriminánst, a G9 és a G11 cellákban pedig a másodfokú egyenlet gyökeit! Írja be a munkafüzetbe azokat az egyenleteket ahol a, b és c a következő értékeket veszik fel: 2; 8; 7, 2; 4; 2, 2; 1,5; -0,5.

Minden egyenlet alá írja be a diszkriminánst és a két gyököt.

3. feladat. A J2 és J4 cellában ellenőrizze le hogy a megtalált számok valóban gyökei az egyenletnek!

4. feladat. Az L oszlopba írja be a képen látható számokat. Az M oszlopban számítsa ki az egyenlet értékeit az x megfelelő értékeinél. Az L ész az M oszlop értékeit ábrázolja Pont (XY) diagramon!

5. feladat. Oldja meg, hogy a C7 nulla értékénél figyelmeztessen a program és ne is engedje beírni a nulla értékét!

6. feladat. Készítsen másolatot a diagramról. Az Y és az X értéktengely beosztásait módosítsa a következőképpen:

Mentse a munkafüzetet Sajat_Nev_2_04.xlsx néven.

7. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a munkafüzet végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a Sajat_Nev_2_04.xlsx munkafüzetet.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

Önálló munka:

1. Készítse el az „exponenciális” nevű munkalapon a következő függvények grafikonjait:

y = 2 -x , y = e -x , y = 2 x , y = e x .

(egy diagramon, x [-5, 5], lépés: 0,2).

2. A „logaritmus” munkalapon a következő függvények grafikonjait:

y = log 0,5 x, y = log 1/e x, y = log 1/10 x, y = lg x, y = ln x, y = log 2 x.

(egy diagramon, x [0,05, 2,25], lépés: 0,05).

informatika/info1/lab-2-04-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/02/17 11:27 szerkesztette: beistvan