Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab-2-05-inf-mi1

5. sz. laboratóriumi munka (2. félév)

Egyenlet grafikus megoldása, célértékkeresés.

A munka témája: Egyenlet grafikus megoldása, célértékkeresés.
A munka célja: Elsajátítani a táblázatkezelő használatát matematikai feladatok megoldására.
Elméleti ismeretek: Célértékkeresés; megjegyzés beszúrása; adatsorok, tengelyek formázása; objektum beszúrása (egyenletszerkesztő).

A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt

1. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át Egyenlet-re, és szúrjon be egy „Egyenlet” objektumot, a képen látható tartalommal. A D9 és az F9 cellákban számítsa ki az egyenlet jobb és bal oldalát az E4 cellával számolva. Hozza létre a képen látható megjegyzéseket. A H9 legyen = D9 - F9!

2. feladat. A Microsoft Excel súgójából keresse ki a „Célérték keresése” témakört és írja be a laboratóriumi munkafüzetbe. Az Adatok lap Adateszközök (Előrejelzés) csoportjában kattintson a Lehetőségelemzés gombra, majd a Célértékkeresés parancsra. A Célértékkeresés segítségével keresse meg az E4 azon értékét, amivel H9 = 0!

3. feladat. A Fájl / Beállítások / Képletek ablakban az Elfogadható hiba értékét állítsa 0,00001-re!

4. feladat. Az A oszlopba hozzon létre számoszlopot -15-től 15-ig 0,1-es lépéssel. Írja be a képen látható szöveget az 1-4 sorokba. Számítsa ki az egyenlet bal és jobb oldalát a B és a C oszlopba! A kapott értékek alapján építsen Pont (XY) diagramot!

5. feladat. Készítsen másolatot a diagramról. A diagram altípusát változtassa meg, hogy az adatpontokat görbített vonalak kössék össze! Az Y és az X értéktengely beosztásait módosítsa a következőképpen:

A diagram tulajdonságainál állítsa be a segédrácsok megjelenítését:

Mentse el a munkafüzetet Sajat_Nev_2_05.xlsx néven.

6. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a munkafüzet végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a Sajat_Nev_2_05.xlsx munkafüzetet.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

Önálló munka: Mi a Solver? (olvassa el az Excel súgójában)

Olvassa el és értelmezze a következő solverpeldak.xls munkafüzet „Gyors áttekintés” munkalapját!

informatika/info1/lab-2-05-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/02/22 11:31 szerkesztette: beistvan