Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab-2-06-inf-mi1

6. sz. laboratóriumi munka (2. félév)

Tömbképletek használata, feltételes formázás, feladatok megoldása

A munka témája: Tömbképletek használata, feltételes formázás, feladatok megoldása.
A munka célja: Elsajátítani a tömbképletek használatát az Excelben.
Elméleti ismeretek: Tömbképlet, transzponálás, determináns, CSONK, SZORZATÖSSZEG függvények.

A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át adatok-ra, és hozza létre a következő tömböket:

2. feladat. A Munka2 munkalapon számítsa ki tömbképlet segítségével a következő tömböket! A munkalapon olvasható magyarázatokat írja be a munkafüzetbe!

3. feladat. A Munka3 munkalapon számítsa ki a képen látható tömb mátrix-determinánsát képlet, majd az MDETERM függvény segítségével!

Ellenőrizze a determináns néhány tulajdonságát (mindegyikre hozzon fel egy-egy példát, módosítva az eredeti mátrixot!):

  1. értékét megtartja, ha egyik sorának minden eleméhez hozzáadjuk egy másik sor megfelelő elemeinek egy bizonyos m számmal való szorzatát;
  2. értékét m-szeresére változtatja, ha egyik sorának elemeit m-mel szorozzuk;
  3. csak előjelét váltja, ha két sorát felcseréljük;
  4. zérus, ha két sora megegyezik;

4. feladat. Szúrjon be egy munkalapot és nevezze el prim-nek! Oldja meg, hogy az A1 cellába egész számot beírva (<=2000, de egynél nagyobb) megjelenik a PRÍM! szöveg, amennyiben a beírt szám prímszám! Nem prímszám esetén a Nem Prím szöveg. A H1 cellában a szám osztóinak a darabszámát számítsa ki!

Oldja meg, hogy az A1 cellába ne lehessen 2000-nél nagyobb, de 2-nél kisebb számot beírni!

5. feladat. A következő munkalapon készítse el a képen létható táblázatokat! A K oszlopban a 8 bites, bináris szám 10-es számrendszerbeli értéke jelenjen meg!

A P2-be beírt, 256-nál kisebb számot alakítsa át 2-es számrendszerbe!

Mentse el a munkafüzetet Sajat_Nev_2_06 néven!

6. feladat. Küldjön levelet a info2@kmf.uz.ua címre! A levél tárgya labor06<Sajat_Nev> legyen, tartalma pedig a következő:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a Sajat_Nev_2_06.xls munkafüzetet.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

informatika/info1/lab-2-06-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2020/05/22 15:38 szerkesztette: beistvan