Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab-2-07-inf-mi1

20. sz. laboratóriumi munka

A parabolafüggvény grafikonjának vizsgálata Excel segítségével. Formátumkódok. AB függvények

A munka témája: A parabolafüggvény grafikonjának vizsgálata Excel segítségével. Formátumkódok. AB függvények.
A munka célja: Elsajátítani a táblázatkezelő használatát grafikonok vizsgálatára.
Elméleti ismeretek: Adatsorok, tengelyek formázása, számformátumok, objektum beszúrása (egyenletszerkesztő).

A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át Parabola-ra, és szúrjon be egy „Equation” (Egyenletszerkesztő) objektumot, a képen látható tartalommal. A cellákat formázza képen látható módon és írja be az értékeket!

2. feladat. A 9. sorba és az A oszlopba írja a képen látható adatokat! A függvény értelmezési tartományát állítsa elő a B6 és B7 cellákba írt intervallumhatárok között egyenletesen 20 részre bontva. A képletet a B10-es cellába írja, az hivatkozzon a B6, B7 cellákra és másolható legyen! A képletet írja be a laboratóriumi munkafüzetbe is

3. feladat. Számítsa ki a C és a D oszlop adatait! A kapott értékek alapján építsen Pont (XY) diagramot!

4. feladat. Adjon olyan értékeket az a, b, c -nek, hogy a két parabola csúcsai az (5; 5) pontban legyenek! A két függvény egyenletét írja be a munkafüzetbe!

5. feladat. Önállóan vizsgálja meg az AB.ÁTLAG függvényt súgójának a példája alapján. A 2. sz. laboratóriumi munka táblázatát felhasználva készítse el az alábbi két feladatot. A munkafüzetbe írja be saját szavaival, a feladatok magyarázatait.

6. feladat. A következő formátumkódokat próbálja ki a Munka2 munkalapon és írja be magyarázatokkal a laboratóriumi munkafüzetbe:

Egy cellának három különböző számformátuma lehet, ezt adja meg három egymás mellé írt, egymástól pontosvesszővel elválasztott formátumkód. A negyedik formátumkód, ha adunk, akkor jelenik meg, ha a nem számot írunk a cellába. A formátumkódot balról jobbra kell olvasni, és a következőképpen értelmezni:

  • pozitív szám formátuma;
  • negatív szám formátuma;
  • nulla formátuma;
  • hibaüzenet.

Állítson be az A1:A5 tartományban celláiban a következő formátumkódot:

[Kék]# ##0„ db”; [Piros]-# ##0„ db”;[Zöld]# ##0„ db”;„ hiba! ez nem szám!”

Magyarázat:
Pozitív szám esetén: egész számforma, a számok színe kék, ezresenkénti elválasztással, a számok hármas csoportokban, köztük szóköz karakter. A 0 értékű kód az esetleges tizedesrészt kerekíti. db karakterek a számok után.
Negatív szám esetén: piros szín, mínuszjel, db karakterek a számok után
Nulla esetén: zöld szín, db karakterek a nulla után.
Nem szám esetén: hiba! ez nem szám! felirat.

Próbálja ki a következő formátumkódokat a B1, B2 cellákban:
@ - szöveg. pl.: „Kovács ”@
E - tudományos. pl.: 0,00E+00

7. feladat. A dátum és az idő munkalapokon hozza létre a következő tartalmakat megfelelő formátumkódokat alkalmazva:

Mentse el a munkafüzetet Sajat_Nev_2_07.xlsx néven.

8. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a munkafüzet végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a Sajat_Nev_2_07.xlsx munkafüzetet.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

informatika/info1/lab-2-07-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/10/26 07:27 szerkesztette: beistvan