Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab-2-08-inf-mi1

21. sz. laboratóriumi munka

ActiveX vezérlők használata, feladatok megoldása

A munka témája: ActiveX vezérlők használata, feladatok megoldása
A munka célja: Elsajátítani az ActiveX vezérlők használatát az Excelben.
Elméleti ismeretek: Jelölőnégyzet, parancsgomb, listamező, választókapcsoló, kombinált lista, váltógomb, görgetősáv.

A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat: A Munka1 munkalapot nevezze át vezerlok-re, jelenítse meg a Vezérlők eszköztárat! A képen látható meghatározásokat írja be a laboratóriumi munkafüzetbe!

2. feladat: A Vezérlők eszköztáron válassza a Léptetőnyíl (Léptetőgomb) kapcsolót és az M oszlop 10. - 14. soraiba rajzoljon téglalapot! Az objektum tulajdonságait módosítsa a nyíllal jelölt helyeken! Kattintson a „Kilépés a Tervezésből” kapcsolóra és figyelje meg, hogyan változik az M1 cella tartalma a Léptetőgombra kattintva!

3. feladat: Az N7:N9 cellákba írjon 1, 2, 3 -at! A Vezérlők eszköztáron válassza a Beviteli listát (Kombipanel) és az L8 cellára rajzoljon téglalapot! Az objektum tulajdonságait módosítsa az ábrán látható módon! Kattintson a „Kilépés a Tervezésből” kapcsolóra és figyelje meg, hogyan változik az M3 cella tartalma ha másik elemet választ listáról!

4. feladat: A Vezérlők eszköztáron válassza a Görgetősáv-ot (Gördítősáv) és az I oszlopba rajzoljon téglalapot! Az objektum tulajdonságait módosítsa a nyíllal jelölt helyeken! Kattintson a „Kilépés a Tervezésből” kapcsolóra és figyelje meg, hogyan változik a H7 cella tartalma a görgetőnyilakra kattintva, vagy a csúszkát elmozdítva!

5. feladat: Az Egyenletszerkesztő segítségével hozza létre a képen látható objektumot! Írja be a megfelelő cellákba az a=, b=, n= szöveget és formázza a cellákat a képen látható módon! A H6 cellába olyan képletet írjunk, hogy a H7 [0; 28] értékeinél a H6 [-14; 14] értékeket kapjon!

6. feladat: A J oszlopba hozzon létre egy számoszlopot -15-től 15-ig, 0,5-es lépéssel! A K oszlopban számítsa ki a függvény értékeit ezekben a pontokban a H6, M1, M3 cellákkal számolva! Építsen Pont (X, Y) diagramot! Módosítsa a létrehozott vezérlőkkel az a, b, n értékeit és figyelje meg, hogyan változik a grafikon! Milyen „hibát” lát a grafikonon? Hogyan lehet ezt a hibát kiküszöbölni? Választ írja a munkafüzetbe!

Mentse el a munkafüzetet Sajat_nev_2_08.xlsx néven!

7. feladat: Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a munkafüzet végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a Sajat_Nev_2_08.xlsx munkafüzetet.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

Önálló munka: Készítsen másolatot a Sajat_Nev_2_07.xlsx munkafüzetről S_N_parabola_teszt.xlsx néven, ahol az S és az N az névének a kezdőbetűi! Gördítősáv alkalmazásával érje el, hogy az első parabola b, c értékei -5; 5, az a pedig -1; 1 között változzanak. Görgetősáv által módosuló értékek oszlopát rejtse el. Ha olyan értékeket adunk meg a második parabolának, amelyek megegyeznek az elsőével, jelenjen meg a TALÁLT szöveg a D oszlop megfelelő celláiban! Ha az a, b, c paraméterek mindegyike megegyezik, a H16 cellában lévő HAMIS váltson IGAZ-ra, vörös alapon!

Csatolja ezt a munkafüzetet is a küldendő e-mail-hez!

informatika/info1/lab-2-08-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/10/26 09:28 szerkesztette: beistvan