Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab01-inf-mi1

1. sz. laboratóriumi munka

A parancssor használata (a Windows XP/7/8/10 parancssorának használata)

A munka témája: A parancssor használata (a Windows XP/7/8/10 parancssorának használata. PowerShell)
A munka célja: Megtanulni a legfontosabb parancssori parancsokat, begyakorolni azok használatát.
Elméleti ismeretek: Operációs rendszer, fájl, könyvtár (mappa), meghajtó, gyökérkönyvtár, elérési út, promt, helyettesítő karakterek.

A munka menete:

Indítsa el az operációs rendszer parancssorát: (Win10: Start / Minden Alkalmazás / Rendszer / Parancssor).
(Súgó: A pancssor megnyitása 10-féleképpen Windows 10-ben. [angol nyelvű forrás])

A parancsokat írja be a munkafüzetbe!

1. feladat. Gépelje be a következő parancsokat „/?” paraméterrel: pl. cls /? A képernyőn megjelenő súgó első mondatát írja be a munkafüzetbe. Használja az alábbi WikiBook linkből a magyar leírást.
Windows XP parancsok

1. ver 5. copy9. cd 13. attrib17. ren
2. date6. md 10. move14. format18. set
3. time7. rd 11. type15. label 19. path
4. dir 8. del 12. tree16. xcopy 20. prompt

2. feladat. Lépjen ki az aktuális könyvtárból:

cd ..

(minden egyes feladat parancsait írja be a munkafüzetbe!)

3. feladat. Lépjen a gyökérkönyvtárba:

cd \

4. feladat. Lépjen a C: meghajtó Program Files mappájának a Common Files mappájába:

cd "c:\program files\common files"

5. feladat. Listázza ki e mappa tartalmát:

dir

6. feladat. Lépjen a diak2 felhasználó dokumentumok mappájába:

cd c:\Users\diak2\Documents

A c:\Program files mappa listáját irányítsa át a lista20.txt fájlba, ami a Dokumentumok mappában jön létre!

Ellenőrizze a lista20.txt fájl meglétét e Dokumentumok mappában!

7. feladat. Hozzon létre a Dokumentumok mappában egy gyak20 nevű mappát:

md gyak20

8. feladat. Hozza létre a következő mappastruktúrát:

(A mappastruktúra elkészítéséhez szükséges parancsok sorozatát írja be a munkafüzetbe!)

  gyak20
  ├───2016
  └───2020
    ├───januar
    │  ├───27
    │  └───28
    └───szeptember

A tree paranccsal ellenőrizze a mappastruktúrát!

9. feladat. A copy con parancs segítségével hozzon létre a szeptember mappában szoveg20.txt nevű szövegfájlt, amely tartalmazza a saját nevét és a mai dátumot!

10. feladat. Törölje a képernyő tartalmát:

cls

11. feladat. Másolja a lista20.txt fájlt a januar mappába!

12. feladat. Listázza ki az átmásolt fájl tartalmát!

13. feladat. A 2016 mappában hozzon létre két szövegfájlt: 1.txtalma tartalommal, 2.txtszilva tartalommal. (a copy con – paranccsal!)

14. feladat. Adja ki a

type 1.txt >> 2.txt

parancsot! Kilistázva a két fájlt figyelje meg mi történt! Mi történik, ha ismételten kiadja ezt a parancsot? Írja a munkafüzetbe a válaszokat!

15. feladat. Adja ki a

dir c:\windows\system32 | more

parancsot! Mire szolgál a | karakter a parancsban? Adja meg a more parancs leírását és használatát! Írja a munkafüzetbe a válaszokat! (Súgó: keressen rá a "DOS csővezeték" kifejezésre!)

16. feladat. Lépjen a c:\windows\system32 könyvtárba! Másolja a szövegfájlokat (txt a kiterjesztésük) a 27 könyvtárba:

copy *.txt C:\Users\diak2\Documents\gyak20\2020\januar\27

17. feladat. Az edit (WinXP) / notepad.exe (Win10) programmal hozza létre a következő állományt:

@echo off
rem Sajat Nev
echo Felhasznaloi nev: %USERNAME%
echo A szamitogep neve: %COMPUTERNAME%
echo A mai datum: %DATE%
rem a kovetkezo parancs 1 sor!
"c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -tzip "c:\Users\diak2\Documents\gyak20\2016\%date%%computername%.zip" c:\Users\diak2\Documents\gyak20\2020

Mentse az állományt a 2020 könyvtárba t77.cmd néven! Lépjen a 2020 könyvtárba és adja ki a következő parancsot: t77.cmd !

A t77.cmd állomány tartalmát és képernyőn megjelenő szöveget írja be munkafüzetbe!

18. feladat. A Windows Online Súgóban (az Interneten) keresse meg és olvassa el a Parancssori utasítások betűrendes mutatója (A-Z) és a Parancshéj – áttekintés fejezeteket vagy témaköröket! Az olvasottak alapján hogyan módosítaná a t77.cmd állományt?

19. feladat. Nyissa meg a 7-zip program súgóját: C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm! Milyen parancssorban kiadott paranccsal lehet tömöríteni a gyak20 könyvtárat zip formátumba? Tömörítse az adott könyvtárat és tartalmát a c:\Users\diak2\Documents könyvtárba gyak20.zip néven! A parancsot írja a munkafüzetébe!

(http://www.7-zip.org/download.html)

20. feladat. Az attrib paranccsal módosítsa a gyak20.zip állomány attribútumát: az állomány legyen írásvédett!

21. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a gyak20.zip állományt és a munkafüzet lefotózott, a laborhoz tartozó lapjait! A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

Ellenőrző kérdések:

 1. Hogyan listázná ki egy könyvtár u-betűvel kezdődő com kiterjesztésű állományait úgy, hogy nem lép be abba a könyvtárba?
 2. Miért indul el a calc.exe alkalmazás, ha az adott könyvtárban nincs is ilyen állomány?
 3. Hány byte-os 2.txt állomány?
 4. Hogyan másolná pendrivera a 2.txt állományt?
 5. Hogyan törölné a januar könyvtárat?
informatika/info1/lab01-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2020/09/28 10:34 szerkesztette: beistvan