Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab03-inf-mi1

3 sz. laboratóriumi munka

A Windows XP/7/8/10 kellékei. Grafikus programok használatának alapjai

A munka témája: A Windows 10 kellékei. Grafikus programok használatának alapjai
A munka célja: Elsajátítani a Windows 10 kellékeinek használatát
Elméleti ismeretek: Regisztrált fájltípusok, mentés, megnyitás, kivágás, másolás, beillesztés, vágólap, karakter- és bekezdésformátumok. Vektor- és pixelgrafikus fájlformátumok

A munka menete:

1. feladat.

a) Indítsa el a Paint (MSPaint) programot! A Fájl menü Tulajdonságok menüpontjával a megnyitott Kép tulajdonságai ablakban állítson be 16 x 10 cm-es képméretet! A NÉV felirat helyére írja a saját vezetéknevét és keresztnevét! Olvassa el a 02-Operacios_rendszerek_Windows_XP.pdf dokumentum "A Paint rajzprogram" c. fejezetét (97.-100. old.)!

Operációs rendszerek Windows_XP

A Paint rövid leírása

Készítse el az alábbi rajzot Paint-ben!

Egy fényképezőgép hátoldala

b) Hozzon létre a Dokumentumok mappában egy mai dátum (pl., ha ma 2021. szeptember 18.-a van, akkor a mappa neve 2021.09.18.) nevű mappát, majd abban a saját neve és vezetékneve (pl. Kelep Elek) mappát, amiben majd a mobil nevű mappát.

c) Mentse el fgep_hatoldal néven a mobil mappába, a fájl típusa 256 színű bitkép legyen! A fájl elérési útját és pontos méretét írja be a munkafüzetbe!

2. feladat. A PrintScreen billentyű segítségével másolja a vágólapra az Asztal képét. A Vágólap tartalmát szúrja be a Kezdőlap menü Vágólap / Beillesztés / Beillesztés menüpontjával. Vágja ki ebből a képből a "Hálózat" ikonját és nevét, majd illessze egy új képbe. A kép szélessége és magassága ne legyen nagyobb a kivágott területnél! Mentse a képet (256 színben) az előbbiekben létrehozott mobil mappába halozat néven!

  • Menyi a kép szélessége és magassága képpontban?
  • Mekkora a mérete bájtokban?

A válaszokat írja a munkafüzetbe!

A hálózat parancsikon megjelenítése: Asztali ikonok megjelenítése a Windows 10-ben

3. feladat. Indítsa el a Jegyzettömb (Notepad) nevű programot! Az Interneten keresse meg és olvassa is el a „Windows. Jegyzettömb – áttekintés” vagy hozzá hasonló témájú témakört. Ezt a témakört mentse el a Jegyzettömb segítségével a mobil mappába Jegyzet21 néven!

4. feladat Indítsa el a Számológépet (Calc)! Számítsa ki a következő kifejezést: (78 * 678)4 + 20/9! Az eredményt írja a munkafüzetbe! Számítsa ki mennyi 21 faktoriális! Mentse el a számológép beépített memóriájába a kiszámolt faktoriális értékét (M+)! Figyelje meg, hogy a számjegyek ezres csoportosításban vannak! Készítsen képet az eredményt mutató Számológép program ablakáról (csak arról) úgy, hogy látható legyen a számológép memóriájának tartalma, és mentse a mobil mappába f21 néven PNG formátumban! Az eredményt írja be a munkafüzetbe is!

5. feladat. Indítsa el a WordPad programot! Gépelje be az alábbi szöveget kizárólag a WordPad programmal!

WordPas szöveg

Használjon 14-es betűméretet, a betűtípus Times New Roman, az első bekezdés legyen középre zárt. Használjon a Dőlt, Félkövér és Aláhúzott betűformátumokat a megfelelő helyen a szövegben! Mentse el ezt a dokumentumot a mobil mappába wordpad néven, a fájl típusa RTF legyen.

6. feladat. Tömörítse a 7-Zip program segítségével fgep_hatoldal.bmp fájlt! Számítsa ki, hogy az eredeti fájl mérete hányszorosa a tömörített állomány méretének! Az egész mondatos választ írja be a munkafüzetbe!

7. feladat. A következő képet mentse a Dokumentumok mappába! A FastStone Image Viewer program segítségével (http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm)

Vörös szem effektus

  • alakítsa át 1024×768 pixel méretűre
  • a fényerőt csökkentse 5 egységgel
  • küszöbölje ki a vörös szem effektust a képen
  • mentse a képet a mobil mappába szem_sajat_nev.jpg néven.

8. feladat. A következő képet mentse a Dokumentumok mappába! A GIMP program segítségével (https://www.gimp.org/downloads/)

Tábla

  • „törölje le” a tábla felső felét
  • írja fel a saját nevét a táblára
  • a két filc között lévő tárgyat távolítsa el a képről
  • mentse a képet a mobil mappába tabla_sajat_nev.jpg néven.

9. feladat. Indítsa el az InkScape programot (https://inkscape.org/en/download/)! Hozza létre az alábbi rajzot! A saját nevét is írja a szöveghez!

 InkScape (Windows 10)

Mentse a rajz_sajat_nev.svg néven a mobil mappába!

Exportálja bitképbe rajz_sajat_nev.png néven! A felbontás 300 DPI legyen!

10. feladat. Tömörítse a 7-Zip program segítségével a mobil mappát mobil_sajat_nev.zip néven.

11. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a ZIP állományt és a munkafüzet lefotózott, a laborhoz tartozó lapjait!

informatika/info1/lab03-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/09/16 10:23 szerkesztette: beistvan