Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab04-inf-mi1

4. sz. laboratóriumi munka

A szövegszerkesztés alapjai. A Microsoft Word szövegszerkesztő. Karakterformázás, bekezdésformázás

A munka témája:A szövegszerkesztés alapjai. A Microsoft Word szövegszerkesztő. Karakterformázás, bekezdésformázás
A munka célja:Megismerkedni a Word szövegszerkesztővel. Begyakorolni a karakter- és bekezdésformátumok használatát.
Elméleti ismeretek:WYSIWYG szövegszerkesztők tulajdonságai, a dokumentum nézetei, kijelölések, betűtípusok, betűméret, térköz és pozíció, szimbólumok, speciális karakterek, formátum másolása.

  A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Word szövegszerkesztőt!

1. feladat. A Word súgója segítségével határozza meg a Microsoft Word névjegyéből a verziószámot és írja be azt a munkafüzetbe!

2. feladat. Mely lapok vannak most bekapcsolva a menüszalagon? (Jobb egérgomb a menüszalagon / Menüszalag testreszabása…). Kapcsoljon át Nyomtatási elrendezés nézetre! A Nagyítás legyen 125%!

3. feladat. Írja fel 12-es betűmérettel, Arial betűtípussal a saját nevét és üsse le az Enter-t! Kapcsolja be a "Minden látszik" kapcsolót!

4. feladat. Gépelje be a következő szöveget és végezze el a formázásokat!

5. feladat. Mentse el a dokumentumot a c:\Users\diak2\Dokumentumok mappába Vezeteknev_Keresztnev_w01.doc néven!

6. feladat. Nyissa meg a következő (bekezdes.doc) dokumentumot és mentse másként a Dokumentumok mappába Vezeteknev_Keresztnev_w02.doc néven.  A Fájl menü Nyomtatás / Oldalbeállítás ablakában állítsa be a következő margókat: alsó: 3 cm, felső: 2 cm, a jobb és a bal: 2,5 cm. Tájolás: Álló. Papírméret: A4. A szöveg első bekezdéseit formázza meg a képen látható módon! (a címek 14 pont félkövér, a magyarázatok 10 pont, szöveg 12 pont, a mintabekezdések ki vannak emelve sárga színnel)

A Word online súgójában keresse ki a "Sorkizárás" témakört és írja be a munkafüzetbe!

7. feladat. A megfelelő bekezdéseken állítsa be a következő behúzásokat:

8. feladat. A megfelelő bekezdéseken állítsa be a következő behúzásokat:

9. feladat. A megfelelő bekezdéseken állítsa be a következő tér- és sorközöket: (a 6. bekezdés ki van jelölve)

10. feladat. A megfelelő bekezdéseken állítsa be a következő formázásokat:

11. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a Vezeteknev_Keresztnev_w01.doc és Vezeteknev_Keresztnev_w02.doc dokumentumokat és a munkafüzet lefotózott, a laborhoz tartozó lapjait! A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét!

informatika/info1/lab04-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2020/09/25 12:12 szerkesztette: beistvan