Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab08-inf-mi1

8. sz. laboratóriumi munka

Stílusok a Microsoft Word-ben

A munka témája:Stílusok a Microsoft Word-ben
A munka célja:Elsajátítani a stílusok használatát a szövegszerkesztőben.
Elméleti ismeretek:A stílus fogalma, létrehozása, alkalmazása, módosítása, törlése. Tartalomjegyzék, mezőfrissítés

A munka menete: Indítsa el a Microsoft Word szövegszerkesztőt.

1. feladat. Válassza ki a Kezdőlap menüszalag Stílusok gyűjteményéből a Stílusok listáját a jobb alsó sarokban található nyílra kattintva. Az egér mutatóját vezesse a megjelenő ablak Címsor1 sorára. A megjelenő ablak szövegét, vagyis a Címsor1-stílus formátumait írja be a munkafüzetbe!

2. feladat. A következő dokumentumot grimm_mese.doc mentse a Dokumentumok mappába. Nevezze át grimm_<sajat_nev>.doc-ra és nyissa meg.

3. feladat. Állítson be a margókat: fent2 cm, lenti2,8 cm, bal3,5 cm, jobb - 1,5 cm.

4. feladat. Jelölje ki az egész szöveget és alkalmazza a következő formátumokat: betűméret 12 pt, igazítás: sorkizárt, behúzás típusa: első sor, mértéke: 1 cm, térköz: 0 pt, sorköz: szimpla (Az első 4 sornak, amelyek egyben bekezdések is, nem legyen első sori behúzása).  

5. feladat.  Az első bekezdés (a "Grimm legszebb meséi" sor) legyen középre igazított, 20 pont, félkövér, ritkított: 4 pont, térköz utána: 24 pont. Az ezt követő 3 bekezdés középre igazított, betűméret: 16 pont.

6. feladat. Az első cím első karaktere elé kattintva („A Békakirály” elé) szúrjon be egy szakasztörést: Lap elrendezése / Oldalbeállítás gyűjtemény / Töréspontok ikon / Szakasztörések / Következő oldal

7. feladat. Állítson be a 2. szakaszban a képen látható élőfejet (a Beszúrás menüszalag)! A „Csatolás az előzőhöz” kapcsolót kapcsolja ki (a "Tervezés" fülön)! Az 1. szakaszban ne legyen élőfej! Állítson be oldalszámot is!

8. feladat. Formázza meg az első oldalt! (Lap elrendezése / Oldalbeállítás / Lap csoport / Elrendezés / Függőleges igazítás: Középre).

9. feladat. Ellenőrizze, hogy a Címsor1 stílus milyen formátumokkal rendelkezik. Amennyiben nem a képen látható formátumok vannak beállítva, módosítsa! A fejezetcímeket formázza Címsor1 stílusra!

10. feladat. Hozzon létre egy új stílust: igazítás: balra zárt, dőlt betűs, behúzás balról: 4 cm, az első sornak ne legyen behúzása. Térköz utána: 6 pont. Sorköz: Szimpla. Szövegbeosztás: egy oldalra. Stílus alapja: Normál. A stílus neve vers20 legyen.

11. feladat. A verssorok végén a bekezdésjelet cserélje sortörésre. A versszakok végén maradjon a bekezdésjel. A verseket, mondókákat formázza a vers20 stílusra!

12. feladat. Minden mese végére hozza létre a következő mintát:


13. feladat. A szöveg után új bekezdésbe írja be a „Tartalom” szöveget és formázza Címsor1-re. Hozzon létre automatikus tartalomjegyzéket! (Hivatkozás / Tartalom / Tartalomjegyzék beszúrása, Formátumok: Hivatalos, Szintek száma: 1). A tartalomjegyzék stílusának (TJ 1) a betűtípusát állítsa át Times New Roman betűtípusúra!

14. feladat. A szöveg után új bekezdésbe írja be a „Tárgymutató” szöveget és formázza ezt is Címsor1-re! Jelöljön néhány (5-10) szót, amit a tárgymutatóban szeretne látni! Hozzon létre automatikus tárgymutatót! (Hivatkozás / Tárgymutató gyűjtemény / Beszúrás, Formátumok: Felsorolás, Oszlopok: 2). A tárgymutató stílusának (Tárgymutató 1) a betűtípusát állítsa át Times New Roman betűtípusúra!

15. feladat. Váltson Vázlat nézet-re! Állítsa be a Megjelenítési szintet 1. szint értékre, hogy csak a címsorok látszanak! A Holle anyó című mesét helyezze át, hogy az legyen az első! Kapcsoljon vissza Nyomtatási elrendezés-re és a tartalomjegyzéken, valamint a tárgymutatón alkalmazzon teljes mezőfrissítést!

16. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a dokumentumot.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje:  a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

informatika/info1/lab08-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2020/10/12 12:41 szerkesztette: beistvan