Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab10-inf-mi1

10. sz. laboratóriumi munka

Táblázatkezelési alapismeretek

A munka témája:Táblázatkezelési alapismeretek
A munka célja:Megismerkedni a táblázatkezelés alapjaival.
Elméleti ismeretek:Cella, sor-, oszlopazonosító, cellacím, munkalap, munkafüzet, cellaegyesítés, cellaformázás (csak igazítás).

A munka menete: Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat. A Fájl menüpont Súgó menüpontjában nézze meg a program verziószámát és írja be azt a munkafüzetbe!

2. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át Formázás1-re, a Munka2-őt Formázás2-re, a Munka3-at Sakk-ra! Szúrjon be egy új munkalapot! Helyezze át ezt az új munkalapot a Sakk után!

3. feladat. A Microsoft Excel Online Súgója segítségével kérjen információt a Cellaegyesítés parancsról! A megjelenő szöveget írja be a laboratóriumi munkafüzetbe!

4. feladat. Készítse el a következő táblázatot a Formázás1 munkafüzet adott helyén! Alkalmazzon automatikus kitöltést, cellaegyesítést, függőlegesen középre igazítást, módosítsa az oszlopszélességet és sormagasságot!

5. feladat. Az A2:G2 tartományt másolja át a Formázás2 munkalapra! Formázza meg a cellatartományt a képen látható módon!

6. feladat. A Sakk munkalapon formázza meg az A1:I9 tartományt az alábbi ábrán látható módon! A zöld és a piros cellákat Ctrl billentyűt lenyomva tartva jelölje ki és egyszerre formázza meg!

7. feladat. A Kör nevű munkalapon írjon képleteket a B2-es és a C2-es cellába, hogy annak a körnek a kerületét és területét számítsa ki, amelyiknek a sugarát az A2-es cellába írjuk! A kör kerülete: 2*pi*r, területe: pi*r^2 és ahol a pi=3,14. Végezze el az ábrán látható cellaformázásokat is! Ellenőrizze a képletek helyességét a következő számokkal: 1; 5; 100!

8. feladat. Készítse el a következő táblázatot a Órarend munkalapon az adott helyen!

9. feladat. Nyissa meg a következő munkafüzetet és a Munka1 munkalap tartalmát másolja a Busz47 nevű munkalapra és formázza meg a képen látható módon! A képet itt találja!

10. feladat. A Számítások munkalapon hozza létre a következő adatokat és objektumot a képen látható formázásokkal (Egyenletszerkesztő: Beszúrás / Egyenlet) Írjon képletet a J3 cellába ami kiszámítja a kifejezés értékét, ha x-nek, y-nak és z-nek a következő értékeket ad: a) 67, 45, 15; b) 11, 3, 0; c) 23, 789, 97.

A kapott értékeket írja be a munkafüzetbe!

Mentse az Excel munkafüzetet t01_SajatNev.xlsx néven!

11. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a dokumentumot.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét!

informatika/info1/lab10-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2020/10/20 11:20 szerkesztette: beistvan