Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab11-inf-mi1

11. sz. laboratóriumi munka

Függvények a Microsoft Excelben (SZUM, MIN, MAX, ÁTLAG). Cellahivatkozás-típusok: relatív, abszolút és vegyes

A munka témája:Függvények az Excelben (SZUM, MIN, MAX, ÁTLAG) Abszolút cellacímzés
A munka célja:Megtanulni és begyakorolni az alapvető függvények használatát.
Elméleti ismeretek:Függvények, függvények általános szintaxisa, argumentum, függvény varázsló, relatív, abszolút és vegyes cellacímek.

A munka menete: Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át Feladat1-re, és készítse el a következő táblázatot. A félkövér/dőlt formátumú cellákat függvény segítségével számítsa ki!

2. feladat. Az előző feladatban használt függvények rövid magyarázatát írja ki a függvényvarázsló ablakából!

3. feladat. A Munka2 munkalapon készítse el a következő táblázatot. A táblázatban néhány számítástechnikai alkatrész ára van feltüntetve hrivenyben. A J6 és a J7 cella az árfolyamokat tartalmazza. Számítsa ki az alkatrészek árát forintban és euróban! A megoldás során alkalmazzon másolást! A képletekben hivatkozzon a J6 és a J7 cellákra! A 8. sorban számítsa ki az alkatrészek árát összesen mind a három pénznemben.

4. feladat. A Munka3 munkalapot nevezze át Feladat3-ra, és készítse el a következő táblázatot! A napi bevétel kiszámításánál használjon abszolút cellacímzést!

5. feladat. Készítse el a Munka4 munkalapon lenti táblázatot úgy hogy csak a B2 cellába ír képletet és azt másolja!

Mentse az Excel munkafüzetet t02_SajatNev.xlsx néven!

6. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a dokumentumot.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap. A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

informatika/info1/lab11-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2020/10/20 09:19 szerkesztette: beistvan