Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab12-inf-mi1

12. sz. laboratóriumi munka

Diagramok, százalékszámítás a táblázatkezelő programokban

A munka témája:Diagramok, százalékszámítás a táblázatkezelő programokban
A munka célja:Megtanulni és begyakorolni a diagramok létrehozását, a százalék számformátum használatát.
Elméleti ismeretek:Diagramok, diagramvarázsló, címek, tengelyek, rácsvonalak, jelmagyarázat, feliratok, forrásadat, minták.

A munka menete: Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át Bolt-ra, és másolja ide az előző laboratóriumi munka 4. feladatában elkészített táblázatot! A képen látható cellákat jelölje ki a Ctrl billentyűt lenyomva tartva,

majd a diagramvarázsló segítségével készítse el a következő diagramot:

2. feladat. A diagram forrásadatainak módosításával érje el, hogy a diagramon a zsömle is megjelenjen!

3. feladat. Vegye fel a napi bevétel adatait is. Az adatsorok kirajzolása a másik tengelyhez történjen!

4. feladat. A heti bevétel adataiból építsen kör- és tortadiagramot, az elsőn feliratként a értéket, a másodikon a %-ot feltüntetve!

5. feladat. Számítsa ki a C10:I10 tartományban, hogy a napi bevételek a heti összbevétel hány %-át adják.

  • a) A K2 cellában vegyen fel egy % értéket, és számítsa ki a K9 cellába a heti összbevétel K2 cellában feltüntetett százalékát!
  • b) A C12 cellában számítsa ki a napi átlagos bevétel K2 cellában megadott százalékkal megnövelt értékét!

A kiszámított értékeknél használjon ezres tagolást és két tizedes számjegyű pontosságot!

6. feladat. A B14-es cellába írja be a következőt: Az új bevétel: és a C14-es cellába, pedig a 15 000 Ft értéket!

Válaszolja meg az alábbi kérdéseket százalékszámítás alkalmazásával! Az eredményeket két tizedesjegy pontossággal ábrázolja!

  1. Ha az összbevétel 15 000 Ft lenne, akkor ehhez az új bevételhez képest a régi bevétel az hány százaléka lenne az új bevételnek? A választ írja a C16-os cellába!
  2. Hány százalékkal növekedne a régi bevétel, ha az új bevétel 15 000 Ft lenne? A választ írja a C17-es cellába!
  3. Ha a régi bevételnek csak a 60%-a maradna meg, akkor az mennyi lenne? A 60%-ot írja a B18-as cellába, a választ, pedig - a C18-as cellába!
  4. Ha 50%-al növekedne a régi bevétel, akkor mennyi lenne az új bevétel? Az 50%-ot írja a B19-es cellába, a választ, pedig a C19-es cellába!
  5. Ha 20%-al csökkenne a régi bevétel, akkor milyen összeg maradna? A százalék értékét írja a B20-as cellába, a választ, pedig - a C20-as cellába!

Mentse az Excel munkafüzetet t03_SajatNev.xlsx néven!

7. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a dokumentumot.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

informatika/info1/lab12-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2020/10/22 09:15 szerkesztette: beistvan