Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab13-inf-mi1

13. sz. laboratóriumi munka

A Ha, Szumha, Darab, Darab2, Darabteli, Átlagha, Darabhatöbb, Szumhatöbb, Átlaghatöbb, És, Vagy függvények. Beágyazott függvények használata

A munka témája:A Ha, Szumha, Darab, Darab2, Darabteli, Átlagha, Darabhatöbb, Szumhatöbb, Átlaghatöbb, És, Vagy függvények. Beágyazott függvények használata.
A munka célja:Megtanulni és begyakorolni a Ha, Szumha, Darab, Darab2, Darabteli, Átlagha, Darabhatöbb, Szumhatöbb, Átlaghatöbb, És, Vagy függvények használatát.
Elméleti ismeretek:Függvények, beágyazott függvény, függvényvarázsló, argumentum, kategóriák.

A munka menete: Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át HA-ra, és készítse el a képen látható táblázatot:

Az E10 cellában a HA függvény használatával érje el, hogy 4000 hr.-nél nagyobb értékű vásárlásnál megjelenjen 3%. Ezt felhasználva számítsa ki a 11. sor értékeit!

2. feladat. A DARABTELI, DARAB, DARAB2, SZUMHA, ÁTLAGHA, DARABHATÖBB, SZUMHATÖBB, ÁTLAGHATÖBB függvények magyarázatát írja be a laboratóriumi munkafüzetbe!

3. feladat. A Munka2 munkalapon készítse el a következő táblázatot! A D15 és a D16 cella értékeit a DARABTELI függvénnyel számítsa ki! A fiuk és a lányok átlagát a SZUMHA függvénnyel állapítsa meg!

4. feladat. Készítsen halmozott oszlopdiagramot a feladatok eredményéből!

5. feladat. Logikai függvény felhasználásával érje el, hogy a C4 cella tartalma IGAZ legyen amennyiben, az A1:B2 tartomány minden cellája nagyobb, mint nulla!

6. feladat. Az alábbi táblázat egy osztály tanulóinak osztályzatait és magaviseleti eredményeit mutatja. Készítse el a képen látható táblázatot a megfelelő formázásokkal. Számítsa ki minden tanuló átlagát a H oszlopban és a tantárgyak átlagát a 11. sorban. A J oszlopban jelenjen meg a „Könyvjutalom” szó azoknál a tanulóknál, akik átlaga jobb mint 4,0 és a magviselete „Jó” vagy „Példás”.

Mentse az Excel munkafüzetet t04_SajatNev.xlsx néven!

7. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a dokumentumot.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

informatika/info1/lab13-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2020/10/20 11:20 szerkesztette: beistvan