Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


mysql:my-1

1. Коротка історія та характеристика MySQL

1996р. – перша версія `MySql. Розробник – М. Видениус (Michael Widenius).

 • MySQL – потужна СУБД з відкритим кодом, яка має великі функціональні можливості.
 • MySQL має клієнт-серверну архітектуру.
 • MySQL – крос-платформенна система (Windows, Linux, Mac OS та інші).
 • До БД MySQL можуть підключатись додатки, створені на C/C++, Java, Perl, PHP, ODBC, NET, Visual Studio,…
 • Багатопоточність – підтримка одночасно декількох запитів (доступ багатьох користувачів).
 • Висока швидкодія, масштабованість, стійкість до помилок. Наприклад, існує MySQL-сервер, який працює з 60 тис. таблицями, 5 млрд. рядків.
 • MySQL має систему забезпечення безпеки і розмежування доступу на основі системи привілеїв.
 • Mysql написана на Си та C++
 • MySQL має API і коннектори для мов Delphi, C, C++, Эйфель, Java, Лисп, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk,…
 • MySQL має бібліотеки для мов платформи .NET
 • Реалізовано оптимізацію зв’язків
 • Гнучка система привілеїв і паролей
 • До 16 ключів в таблиці. Кожний ключ може мати до 15 полів
 • Утіліта перевірки і ремонту таблиць
 • Легкість управління таблицями, включаючи добавлення і видалення ключів і полів.
 • У MySQL можна створювати транзакції, що підвищує швидкодію і надійність.

На початку 1990 рр. існували декілька постачальників СУБД, і кожний розробляв свій інтерфейс.
Було створено стандартний інтерфейс ODBC для джерел даних різних типів. MyODBC працює на всіх системах Microsoft Windows и на більшості платформ Unix.

 • ODBC (Open DataBase Connectivity) – відкритий інтерфейс доступу до БД (розробник фірма X/Open).
 • Для MySQL – ODBC-драйвер MyODBC. MyODBC представляє собою драйвер ODBC рівня 0 (з деякими можливостями рівня 1 і 2) для зєднання сумісного з ODBC додатку до MySQL.
 • Розробкою і підтримкою MySQL займається корпорація Oracle.
 • MySQL передбачена для розробки малих і середніх застосувань.
 • Гнучність СУБД MySQL забезпечується підтримкою великої кількості типів таблиць:

- таблиці типу MyISAM підтримують повнотекстовий пошук, - таблиці типу InnoDB – транзакції на рівні окремих записів.

Історія версій

 • Перший внутрішній випуск MySQL – 1995 р.
 • Версія для Windows (Windows 95 і NT) – 1998 р.
 • Версія 3.23: 2001р. Версія 4.0: 2003р.
 • Версія 4.1: 2004р. Версія 5.0: 2005р.
 • Версія 5.1: 2008р. Версія 5.5: 2010р.
 • Версія 5.7: 2018р.
 • Версія 8.0.13: 2018.

MySQL 4.1. Нові можлилості:

 • вкладені запити і похідні таблиці
 • нова система кодування і сортувння
 • більш швидкий і гнучкий протокол клієнт-сервер
 • захищенне через OpenSSL з'єднання кліент-сервер
 • підтримка кодування Юнікод (UTF-8 і UCS2);
 • стандартні просторові типи даних GIS для географічної інформації;
 • покращений повнотекстовий пошук у таблицях MyISAM;
 • межплатформенная сумісність;
 • MyISAM (для швидкого читання), InnoDB (транзакції, цілісніть);
 • кешування запитів;
 • реплікації (головний сервер – підлеглиий сервер);

MySQL 5.0. Нові можлилості:

 • Розширена функціональність (майже повна підтримка стандарту SQL), яка ставить MySQL в один ряд з комерційними СУБД.
 • процедури і функції, які зберігаються в БД;
 • обробник помилок;
 • курсор;
 • трігер;
 • представлення;
 • системний словник.

MySQL 5.5

 • Використання по замовчуванню типу InnoDB.
 • Покращені функції по секціюванню даних.
 • Новий механізм оптимізації вкладених запитів і JOIN-операцій.
 • Перероблена система внутрішніх блокувань.

MySQL 5.1

 • Секціювання — можливість розбити велику таблицю на декілька частин, розміщених в різних файлових системах
 • Змінені декілька оператори для забезпечення більшої сумісності з стандартом SQL-2003.
 • Додатковий набір функцій для обробки XML (XML – eXtensible Markup Language «розширюванна мова розмітки».
 • Нові засоби діагностики проблем і утиліти для анализу продуктивності. Утиліта mysqlslap дозволяє провести тестування БД для визначення часу реакції на запити.
 • Підтримка всіх форматів стовпців MyISAM, розширена новим форматом «rows-in-block», який використовує сторінковий спосіб збереження даних, при якому дані в стовпцях можуть кешируватись.

Нові можливості MySQL 8.0

 • підтримка Unicode 9.0 без необхідності додаткових компонентів
 • функції Windows та рекурсивный синтаксис SQL-запитів
 • фрагментація JSON (без руйнування даних).
 • расширенна підтримка нативних данных JSON і функцій збереження документів.
 • перехід на кодування Unicode по замовчуванню – одне з найбільш важлиіих змін
 • кодування latin1 більше не використовується в MySQL за замовчуванням.
 • підтримуються віконні функції, що дозволяють виконувати агреговані обчислення, зберігаючи при цьому в результатах запиту доступ до окремих рядків. Аналогічно це реалізовано у деяких конкурентів (пр. PostgreSQL).
 • є можливість використовування рекурсивних виразів, що дозволяє виконувати рекурсивні операції як частину запиту без використання курсору, що призводить до зниження продуктивності.
 • з'явилася підтримка JSON. Це зробило MySQL конкурентоспроможною з СУБД NoSQL
 • з підтримкою JSON з'явились нові можливості зберігання документів. Операції читання та запису документів узгодженні в транзакціях MySQL
 • дані про місцезнаходження, які зберігалися у відкритому форматі GeoJSON, тепер можна індексувати, завдяки чому можна здійснювати пошук і за критерієм близькості розташування.

Основні утиліти MySQL
В склад дистрибутива MySQL входять наступні утиліти:

 • mysqld - сервер MySQL
 • mysql - кліент командного рядка
 • mysqladmin - адміністрування серверу
 • mysqlaccess - перевірка привілеїв користувача
 • mysqlshow - показує, з якими БД працює сервер, які таблиці в БД і.т.д.
 • mysqldump - створення дампа вмісту БД
 • isamchk - перевірка, ремонт таблиць MyISAM
mysql/my-1.txt · Utolsó módosítás: 2021/07/29 15:03 szerkesztette: holovacs