Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


num-mat:hiv

Hivatkozások fejezetenként

1. Hibabecslés

 • abszolút hiba
 • aritmetikai műveletek abszolút hibái
 • aritmetikai műveletek relatív hibái
 • COND(.)
 • Csebotárjov-féle szabály
 • függvények hibabecslése
 • hibák osztályozása
 • inverz hibabecslés
 • numerikusan instabil függvény
 • pontbeli kondíciószám
 • relatív hiba
 • rosszul kondicionált függvény
 • statisztikai hiba-becslés

2. Függvények közelítése és kiértékelése

 • Csebisev-polinomok
 • Fouier-sor
 • függvények legkisebb négyzetes közelítése
 • Gram-mátrix
 • Horner-féle elrendezés
 • implicit függvények kiértékelése
 • Lagrange-féle maradéktag
 • Legendre-polinomok
 • legjobb approximációs függvény
 • legjobb approximációs (közelítési) probléma
 • Maclaurin-formula
 • nevezetes ortonormált függvény-rendszerek
 • ortogonális függvény-rendszer
 • ortonormált függvény-rendszer
 • periodikus függvények közelítése
 • polinomok kiértékelése
 • Taylor-sor
 • transzcendens függvények kiértékelése

3. Interpoláció

 • bázisfüggvény-rendszer
 • differenciák
 • egyenletek megoldása inverz interpolációval
 • első Newton-féle interpolációs polinom, ekvidisztáns alappontok
 • extrapoláció
 • interpolációs alappontok
 • interpolációs csomópontok
 • interpolációs feltételek
 • inverz interpoláció
 • kvadratikus interpolációs képlet
 • Lagrange-féle interpolációs polinom
 • Lagrange-féle interpolációs polinom, ekvidisztáns alappontok
 • lineáris interpoláció
 • lineáris interpolációs képlet
 • második Newton-féle interpolációs polinom, ekvidisztáns alappontok
 • módszer-hiba (interpolációs probléma)
 • Newton-féle interpolációs polinom
 • Newton-féle interpolációs polinom hiba-becslése
 • osztott differenciák

4. Numerikus deriválás

 • centrális differencia formulának
 • derivált közelítése differencia hányadosokkal
 • deriválás Lagrange-féle interpolációs képlet alkalmazásával
 • deriválás Newton-féle interpolációs képletek alkalmazásával
 • második derivált

5. Numerikus integrálás

 • alappontok számának meghatározása
 • első téglalap-formula
 • harmadik téglalap-formula
 • határozott integrál
 • Gauss (Legendre-Gauss) kvadratúrák
 • integrálás sorok alkalmazásával
 • interpolációk alkalmazása
 • kvadratúra-formulák hibáinak utólagos becslése
 • Legendre-Gauss-féle kvadratúrák hiba-becslése
 • második téglalap-formula
 • Newton-Cotes formulák
 • Newton-formula
 • Newton-formula hiba-becslése
 • Newton-Leibniz tétel
 • numerikus integrálás hibája
 • nyílt Newton-Cotes formula
 • primitív függvény
 • Simpson-formula
 • Simpson-formula hiba-becslése
 • téglalap-formulák
 • trapéz-formula
 • trapéz-formula hiba-becslése
 • zárt Newton-Cotes formula

6. Nemlineáris egyenletek numerikus megoldása

 • abszolút gyökkorlát
 • algebrai egyenletek
 • érintő és húr módszerek közös alkalmazása
 • fixpont iterációs módszer
 • fokozatos közelítési módszer
 • húrmódszer
 • intervallumfelező eljárás
 • kontrakció
 • Lobacsevszkij-féle módszer
 • Newton-Raphson (érintő) módszer
 • Newton-Raphson módszer hiba-becslése
 • Newton-Raphson módszer konvergenciája
 • Newton-tétel (algebrai egyenlet)
 • polinomok zérus-helyeinek korlátai
 • szelőmódszer
 • Sturm-sorozat
 • Sturm-tétel
 • Viett-tétel

7. Numerikus módszerek a lineáris algebrában

 • Cholesky-módszer
 • Coshy-Bunyakovszkij-féle egyenlőtlenség
 • diagonálmátrix
 • első rendű iterációs módszer
 • euklidiszi norma
 • fokozatos közelítések módszere
 • főelem-kiválasztás
 • főelem-kiválasztásos Gauss-módszer
 • Frobenius norma
 • Gauss módszer
 • Gauss-módszer algoritmusa
 • Gauss-módszerrel előállított megoldások iterációs javítása
 • Gauss-Jordan módszer
 • indukált mátrixnormának
 • iterációs módszerek
 • iterációs módszer konvergencia szükséges és elégséges feltétele
 • Jacobi-iteráció
 • jól kondicionált mátrix
 • lineáris algebrai feladatok
 • lineáris algebrai feladatok forrásai
 • lineáris egylépéses első rendű módszerek
 • lineáris teljes lépéses első rendű módszerek
 • linearizálás
 • lineáris egyenletrendszer kondicionáltsága
 • lineáris egyenletrendszerek megoldása
 • LU-felbontás
 • LU-módszer
 • LU-módszer algoritmusa
 • LU-tétel
 • mátrixok lehetséges alakjai és tulajdonságai
 • mátrix kondíciószáma
 • négyzetgyök-módszer
 • normák fontosabb tulajdonságai
 • pivotálás
 • pozitív definiált mátrix
 • részleges főelem-kiválasztás
 • ritka mátrix
 • rosszul kondicionált mátrix
 • sávmátrix
 • Seidel (Gauss-Seidel) iterációs módszer
 • Seidel-iterációs módszer konvergenciája
 • spektrál norma
 • stacionárius iterációs módszer
 • sűrű mátrix
 • szinguláris számok
 • teljes főelem-kiválasztás
 • teljes lépéses iterációs módszer
 • vektor és mátrix normák

8. Nemlineáris egyenletrendszerek

 • fixpont iterációs eljárás
 • fixpont iterációs eljárásának hiba-becslése
 • fokozatos közelítések módszere
 • gradiens-módszer (lejtő-módszer)
 • Jacobi-mátrix
 • Newton-módszer (Newton-Kantorovics módszer)

9. Függvények közelítése. Legkisebb négyzetek módszere

 • függvények közelítése
 • függvények közelítésének elméleti alapjai
 • közelítések pontosságának elemzésére (példák)
 • kvadratikus (másodfokú) regresszió
 • legkisebb négyzetek módszere
 • lineáris regresszió
 • magasabb fokú regresszió
 • minimum létezésének elégséges feltételei
 • nemlineáris páros regresszió
 • többváltozós regresszió
num-mat/hiv.txt · Utolsó módosítás: 2021/07/22 06:29 szerkesztette: beistvan