Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


speclab-inf:laborok:labor13

Labor 13 inf. Mi MSC 4. szemeszter

13. sz. laboratóriumi munka
Téma: Fájlmegosztás NethServer Linux kiszolgálón. Tartományi környezet kialakítása
A munka célja:Elsajátítani a fájlmegosztás beállításait NethServer Linuxon, tartományi környezet kialakítását.
Elméleti ismeretek: UNC (Universal Naming Convention), csoportok, jogosultságok, tartomány, Active Directory, profile, kvóta, csoportházirend
Szükséges eszközök és programok: VirtualBox futtatására alkalmas számítógép (lehetőleg >= 4 G RAM) és operációs rendszer, teleptett NethServer Linux és Windows kliens operációs rendszer
A munka menete:

Név:
Dátum, idő:
Számítógép:
Indítsa el a szövegszerkesztő programot. Másolja a laboratóriumi munka teljes szövegét majd illessze be a dokumentumba.

1. Feladat

A Software center-ben kapcsolja be a File server-t a nethserver-samba-audit csamaggal együtt. A telepítés után hozzon létre jelszót az admin felhasználónak (Change admin's password): Mc45.39

2. Feladat

Hozza létre a tanulok és tanarok csoportokat: Management / Groups.
Hozza létre a tanulo nevű felhasználót.

User name: First name: Last name: Groups:
tanulo Tanulo Felhasznalo tanulok

Állítson be jelszót a tanulo felhasználónak: Tu345.9

Hozza létre a tanar nevű felhasználót.

User name: First name: Last name: Groups:
tanar Tanar Felhasznalo tanarok

Állítson be jelszót a tanar felhasználónak: Tr345.9

3. Feladat

A Munkacsoport neve legyen: SULIM (Windows Network, Workgroup name). Állítsa be, hogy az XP gép is ebben a munkacsoportban legyen. Nyissa meg az Intéző (Sajátgép) programot és a Cím mezőbe írja be a tanulo felhasználó saját megosztásának címét: \\sr1\tanulo
Adja meg a tanulo jelszavát. A kiszolgáló nevét a Cím mezőbe írva a tanulo megosztást csatlakoztassa Z: meghajtóként. A Bejelentkezéskor újracsatlakoztatva kapcsoló ne legyen aktív. Mekkora a Z: meghajtó mérete?

4. Feladat

A NethServer nem támogatja a webes admin felületen a quota-t. Állítsa be a putty-val csatlakozva root-ként (vagy magán a virtuális gép karakteres felületén).

yum install quota

Az /etc/fstab állományban keresse meg a / (gyökér) fájlrendszer felcsatolásáért felelős sort és írja megfelelő helyre a ,usrquota kifejezést: Mentse a fájlt majd adja ki a következő parancsokat:

mount -o remount /
quotacheck -um /
quotaon -uv /

Állítson be quotát a tanulo felhasználónak:

setquota -u tanulo 800000 850000 0 0 -a

Ellenőrizze a felcsatolt Z: meghajtó méretét. Hogyan változott?

5. Feladat

Hozzon létre kozos néven megosztást (Shared Folders), a tanároknak teljes jogosultsággal, mindenki másnak olvasási joggal.
Tulajdonos csoport (owning group) tanarok, Allow write permission to owning group, Allow read permssion to everyone. A webes elérés is engedélyezve legyen. Vendég elérés csak olvasható.

6. Feladat

Az XP-n hozzon létre korlátozott felhasználókat tanulo es tanar névvel a 2. feladatban megadott jelszavakkal.
tanar felhasználóként bejelentkezve ellenőrizze a megosztást. Hozzon létre mappát, és tetszőleges állományt a kozos megosztáson.

7. Feladat

Jelentkezzen be tanulo felhasználóként, ellenőrizze a megosztást. Ellenőrizze, hogy a létrehozott fájlt meg tudja nyitni de nem tudja módosítani és törölni. Figyelje meg, hogy a tanulo megosztást eléri írásra is.

8. Feladat

A kiszolgálón (vagy a putty ablakában) nyissa meg az /etc/samba/smb.conf állományt figyelje meg az általános és a létrehozott megosztásra vonatkozó konfigurációs sorokat. Nyissa meg a böngészőben a http://sr1.suli.lan/kozos/ oldalt.

9. Feladat

Hozzon létre új felhasználót: Users / Create new. A felhasználói név peter legyen, Kovacs Peter, tanarok csoport tagja. Állítsa be a jelszót (Change password): Pr345.9

10. Feladat

A Windows hálózat ablakban a Munkaállomás szerű működést kapcsolja át: Elsődleges Tartományvezérlő (Primary Domain Controller). A tartomány neve SULI.LAN legyen. A mozgó profilt is kapcsolja be: Enable roaming profiles.

11. Feladat

Állítson be quotát a peter felhasználónak:

setquota -u peter 900000 950000 0 0 -a

Ellenőrizze a quotabeállításokat a

repquota -a

paranccsal.

12. Feladat

Jelentkezzen be az XP gépen rendszergazdai jogosultsággal és léptesse be a gépet a SULI.LAN tartományba:

13. Feladat

Indítsa újra az XP-t és jelentkezzen be peter felhasználóként a SULI.LAN tartományba. A VirtualBox-ban ctrl+alt+del billentyűkombinációt jobbCtrl + Del billentyűvel adja ki.
Nyissa meg a Sajátgép és Rendszertulajdonságok ablakokat és készítsen az alábbihoz hasonló képet és illessze be a dokumentumba:

14. Feladat

Hozzon létre az XP-n a Dokumentumok könyvtárban alkönyvtárakat és állományokat. Jelentkezzen ki a rendszerből. A NethServeren az mc-t elindítva figyelje meg a /var/lib/nethserver/profile/peter könyvtárat. Mit tartalmaz a könyvtár? Saját szavaival írja ide mi a mozgó profil (roaming profile) Windows tartományi környezetben.
Mentse a dokumentumot Lab13-MONOGRAM.odt néven.

15. Feladat

Küldjön emailt a pferi@kmf.uz.ua címre. A levél tárgya legyen Saját Név LAB13 tartalma pedig a következő:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám,
annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző
oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem,
a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

A levélhez csatolja a dokumentumot.

<- Vissza

speclab-inf/laborok/labor13.txt · Utolsó módosítás: 2019/12/20 15:16 szerkesztette: pferi