Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


st-linux_alapok:fejezetek:parancsok

Linux könyvtárak

/ Gyökérkönyvtár
/bin Futtatható állományok
/sbin Rendszergazda által futtatható
/etc Konfigurációs állományok
/home Felhasználó könyvtárai
/var Változó állományok (log, temp)
/proc Rendszerállapot (dinamikus fájlok)
/root Rendszergazda saját könyvtára

Tipikus fájlok & könyvtárak

/etc/passwd Felhasználói azonosítók tárolója
/etc/group Csoportok tárolója
/etc/sudoers Mely felhasználók férhetnek hozzá
/usr/sbin/visudo SUDO-val melyik user mit csinálhat
/usr/share/dict/ Szótár fájlok helye
/dev/null „adatnyelő eszköz”

Linux jogosultság

chmod Jogosultság módosítása
chmod 777 filename Mindenkinek minden jog
Tulajdonos / Csoport / Mindenki olvasás: 4, írás: 2, futtatás: 1
-rwxrwxrwx -777 szöveges alakja
chmod a+x filename Futtatási jog adása

Linux parancsok

echo „Hello vilag” > ujfajl ujfajl létrehozása szöveggel
echo „Hallo Welt ismet” » ujfajl hozzáfűz fájlhoz
cat ujfajl szöveges fájl tartalmának megjelenítése
less ujfajl szöveges fájl olvasása, kilép: q
ls, ls -l fájllista, részletes
cp, mv másol, áthelyez
mkdir könyvtár létrehozása
rm fájl törlése
rmdir könyvtár törlése
pwd aktuális könyvtár
~ felhasználó saját könyvtára
$PATH elérési út
ln -s target ujnev szimbolikus link
ln target ujnev hard link
parancs1 && parancs2 parancs2 futtatása, ha parancs1 sikeres
parancs1 || parancs2 parancs2 futtatása, ha parancs1 sikertelen
ls -l /homme || echo „nem nyert”
parancs & parancs indítása háttérfolyamatként
mcedit az mc szövegszerkesztője

Shell scriptek

#!/bin/bash „fordító”, az első sorba kell írni
./fajlnev Futtatás, de előtte futtatási jogot kell adni
# megjegyzés
szam=42 Változó értékadás
valtozo=„szo vagy tobb szo” String megadása
$szam, $valtozo Változó értéke
$# Parancssori paraméterek száma
$1..9 Pozicionális paraméterek értéke
$0 Adott héjprogram neve
$* Összes paraméter egyben
read beolvas konzolról

Reguláris kifejezések

grep, grep -E, egrep minta keresése fájlban vagy szabványos bemeneten
grep -v Negáció, azon sorok melyre nem illeszkedik a minta
grep -c Eredményhalmaz számossága (count)
grep -i Kis- és nagybetű érzékenység kikapcsolása (incasesensitive)
grep -w Csak egész szóra keres (word)
grep -n A sor számát elhelyezi a találat mellett (number)
*.,[]\^$ Speciális karakterek, escape-elni kell ha ezekre keresnénk: \*
^ (önállóan) minta sor elejére igazítása
$ Minta sor végére igazítása
^barmiszoveg$ konkrét sor elérése
. A pont jelölés bármilyen karakterre illeszkedik (kivéve újsor)
egrep '^…$' Azon sorok, amelyek pontosan 3 karakterből állnak
egrep '\.\.\.' Sorok, melyek 3 pontot tartalmaznak
egrep '…' Sorok, amiben legalább 3 karakter van
egrep '\<c…h\>' Szavak, amik c betűvel kezdődnek h-ra végződnek és 5 karakter
[] Benne levő betűk közül valamelyiket keresi
k[oae]s kos, kas, kes
^[abc] a, b, vagy c-vel kezdődő sorok
^[^abc] Negálás, nem a,b, c betűvel kezdődnek
[a-z] angol kisbetűk
[A-Z] angol nagybetűk
[a-zA-Z0-9] angol kis- és nagybetűk és számok
[*a-zA-ZóüöúőűáéíÓÜÖÚŐŰÁÉÍ] magyar kis- és nagybetűk
? Elött álló karakter opcionális, pl.: colou?r
* Elötte lévő karakterből tetszőleges darabot keres, 0-t is
egrep '1[0-9]*' olyan sorok, amiben 1-el kezdődő szám van
+ Elötte lévő karakterből tetszőleges darabot keres, min. 1
{} Pontos számú egyezést vár el
egrep '[0-9]\{3\}' Pontosan 3 szám
egrep '[0-9]\{3,\}' Legalább 3 szám
egrep '[0-9]\{4,6\}' 4-6 között
() Csoportok képzése
egrep '[\(cd\)\(ef\)]'
egrep '(ab)\+'
| Vagy kapcsolat
egrep 'asztal\(on\|ban\|hoz\|ra\|nak\)' az asztal szó

További eszközök

cat akarmi | sed -n '5p' Csak az 5. sor kiírása
cat akarmi | sed -n '1,5p' 1 - 5. sorokat írja ki
cat akarmi | sed '1,5d' 1-5 sorokat nem jeleníti meg
cat akarmi | sed s/ezt/erre/ Szöveg helyettesítés, csak első egyezésig
cat akarmi | sed s/ezt/erre/g Szöveg helyettesítés, összes egyezés
cat akarmi | sed s/ezt/erre/ig Összes egyezés és érzéketlen kis- és nagybetűkre
cat /etc/group | cut -d„:” -f1 Elválasztó jel, delimiter jel (:) és oszlopszám (1)
wc sorok, szavak vagy bájtok száma a bemenetben
cat /etc/passwd | grep 'bash$' | wc -l hány sor ér véget bash-al
head Kimenet első néhány sorát írja ki
tail Kimenet utolsó néhány sorát írja ki
tail -f /var/log/syslog syslog új bejegyzései
tac Szöveges fájl kiírása fordított sorrendben

Folyamatok

PID Proccess ID, folyamatok azonosítója. Hierarchikus rendszert alkotnak, minden folyamatnak van szülője
parancs & Folyamat háttérben fut
CTRL+Z Előtérben futó program STOP-olása
CTRL+C Leállítja az aktív folyamatot. Kilép belőle
fg Előtérbe hozza az utoljára indított parancsot
bg Háttérben indítja újra az utoljára indított parancsot
running, sleeping, stopped Folyamatok állapota
zombie Folyamat, ami befejezte a futást, de a szülő még nem tudta kiolvasni a kilépési adatokat
orphan Folyamat, ami befejezte a futást, de a szülő még nem tudta kiolvasni a kilépési adatokat
nice Prioritási érték, 40 elemű skálán. -20 és +19 között. -20 a legkevésbé nice
top Futó folyamatok lekérdezése. Memória, processzor használat, folyamatok adatai, erőforrás igényei - automatikusan frissül q: kilép M: memóriahasználat szerint rendez P: cpu használat szerint rendez
ps Futó folyamatok lekérdezése. Csak egyszer fut le
ps aux Futó folyamatok lekérdezése. Részletes
kill [PID] Egy folyamat futásának megállítása, felkéri, hogy álljon le
kill -9 [PID] Mindenképpen kilövi a folyamatot
kill -STOP Megállítja a futást
kill -CONT Folytatja a futást
kill -TERM Megpróbálja lelőni a folyamatot
kill -HUP Lelövi, majd újraindítja a folyamatot

Egyéb hasznos eszközök

–version, -v (2 db mínusz) tipikus paraméter, verziószám visszaadása
–help, -h (2 db mínusz) tipikus paraméter, kapcsolók kezelése, leírás
alias Egy parancshoz rendelhetünk másikat
sudo Parancsok futtatása más nevében, tipikusan root-ként
tar -cvf csomag.tar mintafile Csomagol, de nem tömörít
tar -cvzf csomag.tar.gz mintafile Csomagol és tömörít
tar -cvzf fajl.tar.gz * Tömörít mindent az aktuális könyvtárból
tar -xvzf csomag.tar.gz Kicsomagolja a csomag.tar.gz tartalmát
find Fájlokat vagy könyvtárakat kereshetünk vele rekurzívan
find . -name „*.jpg” -print jpg fájlok keresése az aktuális könyvtárban
find . -type f -name *NEV* -exec ls -l {} \; részletes fájllista, ahol a fájlnév tartalmazza: NEV
find . -type d -exec chmod 740 {} \; könyvtárak jogosultságát módosítja

Hálózati parancsok

ifconfig
ping
arp -a
host
ssh Távoli bejelentkezés
scp másolás gépek között titkos csatornán
wget Letöltő program
wget valami.hu -cr webhely letöltése rekurzívan

megoszt nevű smb megosztás csatolása peti felhasználóként (nem kell root jog):

gvfs-mount smb://HOME\;peti@192.168.4.1/megoszt

irhat megosztás csatolása peti felhasználóként az /mnt/samba könyvtárba (csak root-ként):

mount.cifs //192.168.4.1/irhat /mnt/samba -o username=peti

lsof -i <protokoll>:<port> Melyik folyamat tart nyitva egy meghatározott portot (a tcp 3551 porton az apcupsd):
[root@lizi ~]# lsof -i tcp:3551
COMMAND  PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
apcupsd 4635 root   6u   IPv4 366598      0t0  TCP *:3551 (LISTEN)
st-linux_alapok/fejezetek/parancsok.txt · Utolsó módosítás: 2014/02/19 20:48 (külső szerkesztés)