Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


st-linux_alapok:fejezetek:szurok-reg-pipes

Szűrők

A szűrő funkciókat megvalósító parancsok a bemenetükre érkező adatokkal valamit csinálnak, majd az eredményt megjelenítik. A GNU/Linux rendszerben a konfigurációs állományok is jellemzően szöveges fájlok ezért ezek a parancsok a rendszer adminisztrációját is segítik.

A cat parancs

Bár a cat parancs a fenti értelemben nem szűrő, hiszen a bemenetére érkező adatokkal nem csinál semmit, mégis ide soroljuk. Ezzel a paranccsal megjeleníthetjük szöveges fájl tartalmát, létrehozhatunk fájlt, fájlhoz hozzáfűzhetünk és állományokat is egyesíthetünk vele.
Az alábbi parancs a gyumolcs.txt állományt hozza létre az utána beírt sorok tartalmával. A Ctrl+D billentyűkombináció a beírás végét jelenti.

palferi@lizi:~$ cat > gyumolcs.txt
alma
körte
szilva
eper
alma
barack
eper
<ctrl>+D

A két > jellel hozzáfűzhetünk sorokat a meglévő fájlhoz:

palferi@lizi:~$ cat >> gyumolcs.txt
szőlő
eper
<ctrl>+D

A vágólap tartalmát is be tudjuk illeszteni így egy fájlba. GNOME Terminál esetén Szerkesztés menüpont Beillesztés, vagy Ctrl+Shift+v billentyűkombinációval.
Nem csak szöveges állományokat egyesíthetünk a cat paranccsal, hanem pl. mp3 formátumú fájlokat is:

palferi@lizi:~$ cat track01.mp3 track02.mp3 track03.mp3 > track01-03.mp3
 
palferi@lizi:~$ file track01-03.mp3 
track01-03.mp3: MPEG ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 44.1 kHz, Stereo
 
palferi@lizi:~$ ls -lh *.mp3 
-rw-rw-r-- 1 palferi palferi 13M dec  27 15:30 track01-03.mp3
-rw-r--r-- 1 palferi palferi 4,0M júl  31 2007 track01.mp3
-rw-r--r-- 1 palferi palferi 5,0M júl  31 2007 track02.mp3
-rw-r--r-- 1 palferi palferi 3,3M júl  31 2007 track03.mp3

A fenti parancsokkal a három zenei fájlt egyesítettük a track01-03.mp3 fájlba, lekérdeztük a tulajdonságait az új fájlnak a file paranccsal. Végül a részletes listán látjuk, hogy az új fájl mérete valóban az eredeti három összegével egyenlő.

A grep parancs

A leggyakrabban használt szűrő parancs. Adott mintát tartalmazó sorokat jelenít meg. Szintaxisa:

grep [ kapcsolók ] minta [ fájl ... ]

Fontosabb kapcsolók:

Kapcsoló Jelentés
-E A grep bővített kifejezésekkel dolgozik (az egrep esetében nem kell megadni)
-e minta A mintát így is meg lehet adni. Feltétlenül így kell megadni, ha a minta – jellel kezdődik, pl.: egrep -e '-q' file
-i Kis és nagybetű közti különbség nem számít
-l Ha több állományban keres, kiírja azok neveit amelyben megvan a minta
-n A találat elé kiírja annak sorszámát
-v Inverz kiírás: azokat a sorokat írja ki amelyekben nem volt illesztés
-w Csak azokat a karakterláncokat tekinti találatoknak amelyek teljes szót alkotnak (szó elválasztó van a két szélükön, és a szó számokból, betűkből és _ karakterekből épül fel

Néhány példa:
1. Az /etc/passwd állomány azon sorai, amelyekben van usb szöveg:

palferi@lizi:~$ grep usb /etc/passwd
usbmux:x:108:46:usbmux daemon,,,:/home/usbmux:/bin/false

Látjuk, hogy egy ilyen sor van.

2. Az /etc/passwd állomány azon sorai, amelyekben van usb szó:

palferi@lizi:~$ grep -w usb /etc/passwd

Nem jelent meg semmi. Nincs ilyen sor, hiszen az usbmux szó szerepel a fenti sorban nem az usb.

3. Az /etc/passwd állomány azon sorai, amelyekben nem szerepel a false szöveg:

palferi@lizi:~$ grep -v false /etc/passwd

4. Az /etc/passwd állomány azon sorai és azok sorszáma, amelyekben szerepel a user szöveg:

palferi@lizi:~$ grep -n user /etc/passwd
32:hplip:x:113:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false
41:dovenull:x:121:65534:Dovecot login user,,,:/nonexistent:/bin/false

A sort parancs

A sort parancs a bemenetre érkező adatokat rendezi. Fontosabb kapcsolói:

-r fordított rendezés
-i Kis és nagybetű közti különbség nem számít
-n Numerikus rendezés

Jelenítsük meg rendezetten a gyumolcs.txt tartalmát:

palferi@lizi:~$ sort gyumolcs.txt 
alma
alma
barack
eper
eper
eper
körte
szilva
szőlő

Az uniq parancs

Az uniq parancs a szomszédos egyező sorok szűrésére szolgál. Az ismétlődő sorokat csak egyszer jeleníti meg. A szemléltetéshez a sort-al rendezett új állományt hozunk létre:

palferi@lizi:~$ sort gyumolcs.txt > gyumolcs_rend.txt
palferi@lizi:~$ uniq gyumolcs_rend.txt 
alma
barack
eper
körte
szilva
szőlő

A c kapcsolóval az előfordulás számát is megjeleníthetjük:

palferi@lizi:~$ uniq -c gyumolcs_rend.txt 
  2 alma
  1 barack
  3 eper
  1 körte
  1 szilva
  1 szőlő

Az cut parancs

A cut paranccsal meghatározott karakterekkel határolt szövegmezőket, vagy bizonyos pozíciójú karaktereket vághatunk ki szövegsorokból. A -f kapcsolóval az mezők sorszámát, a -d kapcsoló pedig az elválasztó karaktert adhatjuk meg. A pozíciók megadásánál a -c kapcsolót használjuk.
A fenti példákban láttuk, hogy az /etc/passwd állomány minden sora : karakterrel elválasztott mezőket tartalmaz. A cut paranccsal jelenítsük meg az első és a hetedik mezőt:

palferi@lizi:~$ cut -f 1,7 -d":" /etc/passwd
root:/bin/bash
daemon:/bin/sh
bin:/bin/sh
sys:/bin/sh
sync:/bin/sync
...

A következő példában ugyanebből a fájlból minden sor 5-10 és 17 sorszámú karakterét jelenítjük meg:

palferi@lizi:~$ cut -c 5-10,17 /etc/passwd
:x:0:0/
on:x:1m
x:2:2:i
x:3:3:e
:x:4:6y
...

Az nl parancs

Az nl paranccsal sorszámozva jeleníthetjük meg a fájlokat.
Jelenítsük meg sorszámozva a elso.sc szkriptet:

palferi@lizi:~$ nl ./proba/elso.sc 
   1	#!/bin/bash
   2	echo -n "Adja meg a nevét: "
   3	read NEV
   4	clear
   5	sleep 3
   6	echo "Az Ön neve: $NEV"

A tac parancs

A tac parancs a bemenetére érkező szöveget fordított sorrendben írja ki, az első sor az utolsó lesz. (A tac szó a cat fordítottja) Az elso.sc fájl a tac-al kiíratva:

palferi@lizi:~$ tac ./proba/elso.sc 
echo "Az Ön neve: $NEV"
sleep 3
clear
read NEV
echo -n "Adja meg a nevét: "
#!/bin/bash

A rev parancs

A rev parancs egy sor karaktereinek sorrendjét fordítja meg. Az elso.sc fájl a rev-el kiíratva:

palferi@lizi:~$ rev ./proba/elso.sc 
hsab/nib/!#
" :téven a gem ajdA" n- ohce
VEN daer
raelc
3 peels
"VEN$ :even nÖ zA" ohce

A head parancs

A head parancs a bemenetére kerülő szöveges fájlból annyi sort jelenít meg, amennyit opcióként megadunk. Opció nélkül tízet.

palferi@lizi:~$ head -2 gyumolcs.txt 
alma
körte

A tail parancs

A tail parancs a bemenetére kerülő szöveges fáj végéről annyi sort jelenít meg, amennyit opcióként megadunk. Opció nélkül tízet. Hasznos lehet még a -f opció, ami a fájl növekedése során hozzáfűzött adatok kiírására szolgál.

palferi@lizi:~$ tail -2 gyumolcs.txt 
szőlő
eper

Hasznos lehet még a -f opció, ami a fájl növekedése során hozzáfűzött adatok kiírására szolgál.

palferi@lizi:~$ tail -f /var/log/syslog
Dec 27 12:23:06 lizi kernel: [0.878101] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
...

A kiíratás leállítása: Ctrl+c

Csővezetékek

A csővezetékek kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül egy folyamat kimenete egy másik bemenetére irányítható. A csővezeték (angolul pipe) jele a |. Az alábbi példában a cat kimenetét a sort standard bemenetére irányítjuk:

palferi@lizi:~$ cat gyumolcs.txt | sort
alma
alma
barack
eper
eper
eper
körte
szilva
szőlő

Több csővezetéket is alkalmazhatunk. Az alábbi példában sorba rendezzük, az ismétlődő sorokat elrejtjük és sorszámozunk:

palferi@lizi:~$ cat gyumolcs.txt | sort | uniq | nl
   1	alma
   2	barack
   3	eper
   4	körte
   5	szilva
   6	szőlő

Itt pedig a szavakat is megfordítjuk:

palferi@lizi:~$ cat gyumolcs.txt | sort | uniq | rev | nl
   1	amla
   2	kcarab
   3	repe
   4	etrök
   5	avlizs
   6	őlőzs

Feladat

Jelenítse meg a képernyőn a gyumolcs.txt fájl utolsó előtti sorát.

palferi@lizi:~$ tail -2 gyumolcs.txt | head -1
szőlő

Az tr parancs

A tr parancs a bemenetére érkező szöveget a kimenetre írja, de a kiírás előtt karaktereket cserél vagy töröl. Fontosabb kapcsolói:

-d a megadott karaktereket törli
-s A megadott ismétlődő karaktereket törli

Jelenítsük meg a gyumolcs.txt tartalmát az a és e betűt felcserélve:

palferi@lizi:~$ cat gyumolcs.txt | tr ea ae
elme
körta
szilve
apar
elme
bereck
apar
szőlő
apar

Az alábbi parancs töröi az e és az m ismétlődését:

palferi@lizi:~$ echo eemmmeeeel | tr -s em
emel

Hasznos lehet a fölösleges szóközök eltávolításában, esetleg más elválasztó karakterre cserélésben. Az alábbi példa törli az ismétlődő szóközöket, majd :-re cseréli őket:

palferi@lizi:~$ echo "Ede   17   42000" | tr -s " "| tr " " :
Ede:17:42000

A napjainkban elterjedt UTF-8-as környezetben a tr parancs a magyar ékezetes karaktereket nem kezeli megfelelően. Ilyen esetekben a sed program használata javasolt.

Reguláris kifejezések

A reguláris kifejezések segítségével mintákat határozhatunk meg, amikkel kereshetünk vagy más szövegek feldolgozásához köthető feladatokat oldhatunk meg. Gyakran regexp-nek vagy regex-nek is nevezik az angol regular expression kifejezés alapján. A reguláris kifejezésben karakterek és metakarakterek (speciális karakterek pl.: .*[\]^$) találhatóak.
A reguláris kifejezéseknek több változata is létezik. Alapszintű kifejezéseket (basic, BRE) a régi programokkal (expr, grep, sed) való kompatibilitás miatt használunk. A bővített kifejezéseket (extended, ERE) az egrep vagy grep -E, az awk programokban és különböző programozási nyelvekben használnak.
Ebben a fejezetben az egrep vagy grep -E programban használható reguláris kifejezésekről lesz szó. A bemutatott kifejezések többsége a grep paranccsal is használható, az alábbi metakarakterek kivételével: +, ?. | és ().

Egyedi karakter

Az a kifejezés az a karakterre illeszkedik, ha az nem metakarakter. Példaként jelenítsük meg azokat a sorokat a szamol.sc szkriptből, amelyek a kis L betűt tartalmaznak:

palferi@lizi:~$ cat ./proba/szamol.sc | grep 'l'
# kiszamoljuk
echo "A nullával való osztás étrelmetlen"
 else

Amennyiben olyan karakterre akarunk illeszkedést, ami metakarakter is, akkor a \ jelet kell elé írnunk. Például a '\*' illeszkedik a *-ra. Példaként jelenítsük meg azokat a sorokat a szamol.sc szkriptből amelyek a * karaktert tartalmazzák:

palferi@lizi:~$ cat ./proba/szamol.sc | grep '\*'
echo "$1 * $2 = $(($1*$2))"

. (pont) metakarakter

A pont bármely karakterre illeszkedik. Két pont két tetszőleges karakterre. Figyeljük meg, hogy a e..e reguláris kifejezés két sorra is illeszkedik a szamol.sc fájlból:

palferi@lizi:~$ cat ./proba/szamol.sc | grep 'e..e'
echo "A nullával való osztás étrelmetlen"
 else

* (csillag) metakarakter

A * előtt álló karakter akárhányszor ismétlődhet. Akát nullaszor is! Ezért először talán furcsa, hogy az 'a*' kifejezés illeszkedik a bbb szövegre:

palferi@lizi:~$ echo bbb | egrep 'a*'
bbb

Pedig a kifejezés azt jelenti, hogy akárhány a lehet a sorban, akár nulla is.
Nézzünk egy gyakorlatiasabb példát. Egy szöveges állományból azokat a sorokat kell kiszűrnünk, amelyek a csoport=group karakterekkel kezdődnek, és azokat is, melyeknél a csoport után számok vannak. Itt a ^csoport[0-9]*=group kifejezést használhatjuk. Ez azt jelenti, hogy a csoport után szám következhet, akár több is, de ha nincs szám (a számok darabszáma nulla), az is megfelel a szűrőnek:

palferi@lizi:~$ echo csoport=group | egrep ^csoport[0-9]*=group
csoport=group
palferi@lizi:~$ echo csoport42=group | egrep ^csoport[0-9]*=group
csoport42=group

Sor eleje: ^

Ezzel a metakarakterrel meghatározhatjuk, hogy csak a sor elején illeszkedjen az utána lévő karakterre. A '^i' csak a kis i betűvel kezdődő sorokra illeszkedik. A szamol.sc fájlban több sor is tartalmaz i betűt, de csak egy sornak ez az első karakterere:

palferi@lizi:~$ cat ./proba/szamol.sc | grep '^i'
if test $2 -eq 0

Sor vége: $

Ezzel a metakarakterrel meghatározhatjuk, hogy csak a sor végén illeszkedjen az előtte lévő karakterre. A 'e$' csak a kis e betűvel végződő sorra illeszkedik.

palferi@lizi:~$ cat ./proba/szamol.sc | grep 'e$'
 else

A sor vége és a sor eleje metakaraktert horgonynak (anchor) is mondják és gyakran előfordulnak egy kifejezésben. Az alábbi reguláris kifejezés olyan sorokra illeszkedik, amelyek csak szóközt tartalmaznak:

palferi@lizi:~$ cat /etc/samba/smb.conf | grep -v '^ *$'

Itt egy konfigurációs állományt jelenítünk meg ilyen sorok nélkül ( -v kapcsoló). A kifejezést úgy értelmezhetjük, hogy a sor szóközzel kezdődik, ebből akárhány van és az utolsó is az.

Karakter halmaz: [ ]

Szögletes zárójelek közé írt karakterek bármelyike illeszkedik a mintára. Például az [abc] beírás az bármelyik karakterre illeszkedik a három közül. Rövidíthetünk is a - jellel: a [a-z] a kisbetűk bármelyikét jelenti, [0-9] bármelyik számjegyet.
Az alábbi parancs a /proc/cpuinfo fájlból azokat a sorokat jeleníti meg, melyek b vagy s betűvel kezdődnek:

palferi@lizi:~$ cat /proc/cpuinfo | grep '^[bs]'
stepping	: 9
siblings	: 4
bogomips	: 5986.28
...

Metakarakterek saját magukat jelentik a karakterhalmazban. A [d.] olyan sorokra illeszkedik amelyekben előfordul a d karakter vagy a . (pont). Kivételt képez a második helyen lévő -, ez a rövidítést jelenti, és a ^ karakter is a halmaz első karaktereként: ez a lista ellentettjét jelenti. A [^0-9] jelentése: nem szám. A következő parancs a /proc/cpuinfo fájlból azokat a sorokat jeleníti meg, amelyek nem a-p karakterekkel kezdődnek:

palferi@lizi:~$ cat /proc/cpuinfo | grep '^[^a-p]'
vendor_id	: GenuineIntel
stepping	: 9
siblings	: 4
wp		: yes
...

Alternálás: |

Amennyiben két minta közül az egyik vagy másik illesztését várjuk a | metakaraktert alkalmazzuk. A alma|szilva kifejezés olyan sorokra illeszkedik, amelyek vagy az alma, vagy a szilva szót tartalmazzák.

palferi@lizi:~$ cat gyumolcs.txt | grep -E 'alma|szilva'
alma
szilva
alma

Csoportosítás: ( )

Zárójelekkel csoportosíthatunk karaktereket, részmintát hozhatunk létre. A részmintát, akárcsak a az egyedi karaktert atomnak nevezzük. Gyakran ismétlődések meghatározására használjuk.

Ismétlődések

Ismétlődő karaktereket az alábbi metakarakterekkel határozhatunk meg:

Nem pontos számú ismétlődést határoz meg (kvantorok)
Metakarakter Magyarázat
* az előtte álló karakter nullaszor, vagy akárhányszor ismétlődhet
+ az előtte álló karakter legalább egyszer vagy akárhányszor jelenik meg
? az előtte álló karakter opcionálisan, tehát egyszer sem vagy pontosan egyszer jelenik meg
Pontos számú ismétlődést határoz meg
{n} az előtte álló karakter pontosan n-szer fordul elő (n egész szám)
{n,} az előtte álló karakter legalább n-szer de akárhányszor előfordulhat
{n,m} az előtte álló karakter legalább n-szer de maximum m-szer fordul elő

Az alábbi példa 4 ismétlődést keres számokból:

palferi@lizi:~$ cat /proc/cpuinfo | grep -E '[0-9]{4}'
model name	: Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz
cpu MHz		: 1600.000
cache size	: 6144 KB
bogomips	: 5986.28
...

Feladat 1.

Szűrje ki egy szöveges állomány azon sorait, amelyek csak hármassal kezdődő egész számot tartalmaznak.
A megoldás ellenőrzéséhez hozzon létre egy szöveges állományt.

palferi@lizi:~$ cat > minta1.txt
334
32 4
 345
37a
3,14
3
3322

Az alábbi szűrő '^3[0-9]*$' olyan sorokra illeszkedik, ahol az első karakter 3, utána tetszőleges számjegy következik, ezekből akárhány lehet, akár nulla darab is, és az utolsó karakter is ilyen.

palferi@lizi:~$ cat minta1.txt | grep '^3[0-9]*$'
334
3
3322

Egyszerűbb beírással:

palferi@lizi:~$ grep '^3[0-9]*$' minta1.txt 
334
3
3322

Feladat 2.

Jelenítse meg a képernyőn az /usr/share könyvtár összméretét és az alkönyvtárait, de csak azokat, amelyek 1MByte-nál nagyobbak. A lista csökkenő sorrendben jelenjen meg, sorszámozva.
A megoldás előtt tekintsük át a du és sort parancsok rövid súgóját:

palferi@lizi:~$ du --help
palferi@lizi:~$ sort --help

Láthatjuk, hogy a du parancsot -h és --max-depth=1 kapcsolókkal kiadva csak az adott könyvtár alkönyvtárait írja ki és nem byte-okban, hanem közérthető formában:

palferi@lizi:~$ du -h --max-depth=1 /usr/share/
44M	/usr/share/gnome
172K	/usr/share/libwacom
92K	/usr/share/language-selector
1,9M	/usr/share/vlc
20K	/usr/share/gnome-background-properties
2,6M	/usr/share/gtk-doc
...

A fenti részletből is megállapíthatjuk, hogy azokat a sorokat kell kiszűrnünk a listából, amelyek számmal kezdődnek, számmal vagy tizedesvesszővel folytatódnak, ezután szám vagy számok következnek, majd M vagy G betű. A reguláris kifejések nyelvén - kezdődik: ^; számjeggyel: [1-9]; ezután számjegy vagy , következik: [0-9,]; ebből egy van, vagy több: +; következik M vagy G: (M|G).

palferi@lizi:~$ du -h --max-depth=1 /usr/share/ | grep -E '^[1-9][0-9,]+(M|G)'
44M	/usr/share/gnome
1,9M	/usr/share/vlc
2,6M	/usr/share/gtk-doc
2,2M	/usr/share/zlibrary
6,3M	/usr/share/mime
33M	/usr/share/midi
...

A fordított és közérthető rendezéshez a sort -rh parancsba irányítjuk a szűrt kimenetet, majd az nl paranccsal sorszámozunk. A megoldás tehát:

palferi@lizi:~$ du -h --max-depth=1 /usr/share/ | grep -E '^[1-9][0-9,]+(M|G)' | sort -rn | nl
   1	1,4G	/usr/share/
   2	252M	/usr/share/icons
   3	120M	/usr/share/doc
   4	98M	/usr/share/locale
   5	87M	/usr/share/pyshared
   6	80M	/usr/share/fonts
   7	71M	/usr/share/virtualbox
   8	58M	/usr/share/help
   9	51M	/usr/share/libreoffice
  10	46M	/usr/share/app-install
  11	44M	/usr/share/gnome
...

Feladat 3.

Írjon szkriptet, ami ellenőrzi, hogy két paramétert kapott és azok egész számok. Nem megfelelő paraméter esetén figyelmeztessen szöveggel.

Olyan reguláris kifejezést kell írnunk, ahol az első karakter lehet szám vagy - jel (negatív szám esetén), de ebből csak egy lehet. Ezt számok követhetik, és az utolsó is az: '^[0-9-]?[0-9]+$'

#!/bin/bash
if [ $# -eq 2 ]
then
P1=`echo $1 | grep -E '^[0-9-]?[0-9]+$'`
P2=`echo $2 | grep -E '^[0-9-]?[0-9]+$'`
 if [ -n "$P1" ] && [ -n "$P2" ]
 then
 echo "Paraméterek rendben"
 else
 echo "A parameterek nem egész számok"
 fi
else
echo "A paraméterek szama nem kettő"
fi

< Vissza

st-linux_alapok/fejezetek/szurok-reg-pipes.txt · Utolsó módosítás: 2016/11/06 15:35 szerkesztette: admin