Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-genius-2020:inf-genius-2020

Adatforrás: adatforras20.docx Táblázatkezelés: ingatlan19.xlsx otos_2000-2020.xlsx Körlevél: adatforras.docx koerlevel-pelda.docx

Genius informatika, programozás, 2020.

1. program

hello.pas
program hello;
begin
 writeln('Hello vilag');
 readln;
end.

2. program

atlag.pas
program atlag;
const N = 5; H = 3;
var a: array[1..N] of integer;
  i, osszeg, hnal_nagyobb_db: integer;
begin
 osszeg := 0; hnal_nagyobb_db := 0;
 writeln('Kerem a tomb elemeit:');
 for i := 1 to N do
 begin
  write('a[',i,']:'); readln(a[i]);
  osszeg := osszeg + a[i];
  if a[i] > H then
   hnal_nagyobb_db := hnal_nagyobb_db + 1;
 end;
 write('A tomb elemei: ');
 for i := 1 to n do
  write(a[i],' ');
 writeln;
 writeln('A tomb elemeinek atlaga: ', (osszeg / N):3:2);
 writeln('A ',H,'-nal nagyobb elemek szama: ', hnal_nagyobb_db);
 readln;
end.

3. program

fajlok.pas
program fajlok;
const N = 5;
var t:text; i, szam, osszeg, db:integer;
begin
 randomize;
 assign(t, 'fajl.txt');
 rewrite(t);
 for i := 1 to N do
 begin
  writeln(t, random(10));
 end;
 reset(t);
 db := 0; osszeg := 0;
 while not(eof(t)) do
 begin
  readln(t, szam);
  write(szam, ' ');
  osszeg := osszeg + szam;
  db := db + 1;
 end;
 writeln;
 writeln('Osszeg: ', osszeg);
 writeln('Atlag: ', (osszeg / db):4:1);
 close(t);
 readln;
end.

4. program

prog3_20.pas
program prog3_20;
var i: integer;
begin
 for i:=1 to 5 do
 begin
  if i > 3 then
   break;
  writeln('Szia!');
 end;
 readln;
end.

5.1. program

bevasarlas1.pas
program bevasarlas;
const ARUSZAM = 5;
type arucikk = record
    arunev: string[20];
    ar: integer;
   end;
var
 bevasarlokosar: array[1..ARUSZAM] of arucikk;
 szamlalo: integer;
begin
 Writeln('Bevasarlas.');
 Writeln('Kerem adja meg a megvasarlando arucikkeket!');
 for szamlalo:=1 to ARUSZAM do
 begin
  write('A(z) ',szamlalo,'. aru neve: '); readln(bevasarlokosar[szamlalo].arunev);
  write('Ara? '); readln(bevasarlokosar[szamlalo].ar);
 end;
 readln;
end.

5.2. program

bevasarlas2.pas
program bevasarlas;
const ARUSZAM = 5;
type arucikk = record
    arunev: string[20];
    ar: integer;
   end;
var
 bevasarlokosar: array[1..ARUSZAM] of arucikk;
 szamlalo, arkorlat, vegosszeg: integer;
begin
 Writeln('Bevasarlas.');
 Writeln('Kerem adja meg a megvasarlando arucikkeket!');
 for szamlalo := 1 to ARUSZAM do
 begin
  write('A(z) ', szamlalo, '. aru neve: '); readln(bevasarlokosar[szamlalo].arunev);
  if bevasarlokosar[szamlalo].arunev = '' then break;
  write('Ara? '); readln(bevasarlokosar[szamlalo].ar);
 end;
 Writeln('Milyen ar felett nem fog megvasarolni egy arucikket?');
 Readln(arkorlat);
 Writeln('Vegosszeg (csak az adott arkorlat alatti arucikkeket szamlazzuk ki).');
 vegosszeg := 0;
 for szamlalo := 1 to ARUSZAM do
 begin
  if bevasarlokosar[szamlalo].ar <= arkorlat then
   vegosszeg := vegosszeg + bevasarlokosar[szamlalo].ar;
 end;
 Writeln('Fizetendo: ', vegosszeg);
 readln;
end.
inf-genius-2020/inf-genius-2020.txt · Utolsó módosítás: 2020/12/12 12:34 szerkesztette: beistvan