Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-genius-2017:inf-prog-genius-2017

Genius informatika, programozás, 2017.

elso.pas
program elso;
var
 tomb: array [1..10] of integer;
 i, osszeg, szorzat, beolvasott: integer;
 t: text;
begin
 randomize;
 writeln('Hello!');
 (*assign(t, 'adat.txt');
 rewrite(t);
 for i:=1 to 10 do
 begin
  tomb[i]:=random(10);   í
  write(tomb[i]:3);
  writeln(t, tomb[i]);
 end;
 close(t);*)
 //az állomány elemeinek összege és szorzata
 assign(t, 'adat.txt');
 reset(t);
 osszeg:=0;
 szorzat:=1;
 while not eof(t) do
 begin
  readln(t, beolvasott);
  if beolvasott <> 0 then
   szorzat:=szorzat * beolvasott;
  osszeg:=osszeg + beolvasott;
 end;
 close(t);
 writeln('A file elemeinek osszege: ', osszeg);
 writeln('A file elemeinek szorzata: ', szorzat);
 readln;
end.
adat.txt
0
9
5
7
9
2
5
3
0
7

Eredmény:

Hello!
A file elemeinek osszege: 47
A file elemeinek szorzata: 595350
inf-prog-genius-2017/inf-prog-genius-2017.txt · Utolsó módosítás: 2017/10/21 11:34 szerkesztette: beistvan