Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-genius-2018:inf-prog-genius-2018

Genius informatika, programozás, 2018.

1. program

osszead1.pas
program osszead1;
begin
 writeln('Osszeadas');
 readln;
end.

2. program

osszead2.pas
program osszead2;
var a,b,c,d,e,eredmeny:integer;
begin
 a:=1;
 b:=-3;
 c:=5;
 d:=2;
 e:=-5;
 eredmeny:= a+b+c+d+e;
 writeln('Osszeadas 2.');
 writeln('Eredmeny: ',eredmeny);
 readln;
end.

3. program

osszead3.pas
program osszead3;
const n = 5;
   tomb: array[1..n] of integer = (1,-3,5,2,-5);
var eredmeny, i: integer;
begin
 writeln('Osszeadas 3.');
 eredmeny := 0;
 for i := 1 to n do
  eredmeny := eredmeny + tomb[i];
 writeln('Eredmeny: ', eredmeny);
 readln;
end.

4. program

osszead4.pas
program osszead4;
var fajl: text;
  szam, eredmeny: integer;
begin
 writeln('Osszead 4.');
 assign(fajl, 'szamok.txt');
 {$I-}
 reset(fajl);
 {$I+}
 if IOResult<>0 then
 begin
   writeln('Szukseg van a "szamok.txt"-re');
   exit; //kilepes a programbol
 end;
 eredmeny := 0;
 while not eof(fajl) do
 begin
  readln(fajl, szam);
  //writeln(szam);
  eredmeny := eredmeny + szam;
 end;
 writeln('Eredmeny: ', eredmeny);
 close(fajl);
 readln;
end.

A 4. programhoz szükséges szöveges állomány.

szamok.txt
1
-3
5
2
-5

5. program

osszead5.pas
program osszead5;
var fajl: text;
  szam, eredmeny: integer;
begin
 writeln('Osszead 5. Adjuk ossze a paratlan pozitiv szamokat!');
 assign(fajl, 'szamok.txt');
 {$I-}
 reset(fajl);
 {$I+}
 if IOResult<>0 then
 begin
   writeln('Szukseg van a "szamok.txt"-re');
   exit; //kilepes a programbol
 end;
 eredmeny := 0;
 while not eof(fajl) do
 begin
  readln(fajl, szam);
  //writeln(szam);
  if (szam mod 2 = 1) and (szam > 0) then
   eredmeny := eredmeny + szam;
 end;
 writeln('Eredmeny: ', eredmeny);
 close(fajl);
 assign(fajl, 'szum.txt');
 rewrite(fajl);
 writeln(fajl, eredmeny);
 close(fajl);
 wrtieln('A kert osszeg kiirva a "szum.txt" fajlba.');
 readln;
end.

2. rész

6. program

Lineáris keresés
kereses.pas
program kereses;
const n = 10;
   tomb: array [1..n] of integer = (-2, 3, 8, 0, 9, 6, 7, 1, -3, 5);
var i, keresendo: integer;
begin
 writeln('Kereses egy tombben.');
 writeln('A tomb elemei:');
 for i:=1 to n do
  write(tomb[i]:3);
 writeln;
 //Keressük meg a 8-as elem sorszámát!
 keresendo:=-3;
 i:=1;
 while (i <= n) and (tomb[i] <> keresendo) do
  inc(i);
 if i <= n then
  writeln('Megtalaltam, es a ',keresendo,' elem sorszama: ',i)
 else
  writeln('Nincs meg a ',keresendo);
 readln;
end.

3. rész

7. program

Fkeres megvalósítása
fkereses.pas
program fkeres;
uses sysutils;
const n = 100;
type adattipus = record a: integer; s: string; end;
var t:text; s:string; a,i,db,keres:integer;
  tomb: array[1..n] of adattipus;
begin
  assign(t, 'adatok.txt');
  reset(t);
  i:=1;
  while not eof(t) do begin
   readln(t, a, s);
   tomb[i].a := a;
   tomb[i].s := s;
   //writeln(tomb[i].a,' -- ',tomb[i].s);
   inc(i);
  end;
  db := i - 1;
  keres := 10;
  i := 1;
  while(i <= db) and (tomb[i].a <> keres)do
   inc(i);
  if i <= db then
   writeln(trim(tomb[i].s));
  close(t);
  readln;
end.

A 7. programhoz szükséges szöveges állomány.

adatok.txt
2 januar
4 februar
6 marcius
8 aprilis
10 majus
12 junius
14 julius
16 augusztus
18 szeptember
20 oktober
22 november
24 december
inf-prog-genius-2018/inf-prog-genius-2018.txt · Utolsó módosítás: 2018/12/01 10:52 szerkesztette: beistvan